Veiledning til helsearbeidere – stillingsvern for uvaksinerte

All vaksinering er frivillig, det gjelder også for helsepersonell 

FHI slår fast at det er et viktig og grunnleggende prinsipp i Norge at vaksinering er frivillig, det gjelder også for helsepersonell. 

All vaksinering i Norge skal være basert på frivillighet, det gjelder også helsearbeidere. 

 Det er et strengt krav fra arbeidsgiver at tiltakene man pålegger sine ansatte skal være forholdsmessige og begrunnet. Selv om helsearbeidere blir utsatt for et sterkt ønske fra sine arbeidsgivere har det aldri vært mulig å fremsette dette som et krav for vanlig pasientkontakt.

Tidligere praksis overfor uvaksinerte er at de ikke har vært pålagt noen spesielle krav eller tiltak. 

Det har kun vært i helt spesielle situasjoner og arbeidsmiljø innen helsesektoren hvor man har kunnet begrunne rent faglig at det skal være påkrevet at de ansatte er vaksinerte og man har kunnet pålegge sine ansatte helt spesiells smitteverntiltak og krav om vaksinering. 

Når det gjelder slike avdelinger har disse kravene om vaksinering blitt klargjort i forkant av ansettelsen slik at de ansatte har kunnet ta stilling til disse spesielle kravene i forkant. 

Ved særlige og saklige grunner, som ved arbeid ved sårbare pasienter må det søkes å etablere spesielle beskyttelsestiltak, eller at den ansatte, som ikke er vaksinert, får andre arbeidsoppgaver. Det skal være en høy terskel for å omplassere helsepersonell som er uvaksinerte. 

I brevet kommer det også fram at uvaksinerte arbeidstakere kan pålegges for eksempel å gå med ekstra smittevernutstyr i nærkontakt med sårbare pasienter.

“Der det er nødvendig for å kunne tilby forsvarlige helsetjenester, er det grunnlag for å omplassere arbeidstakere som ikke ønsker å la seg vaksinere. Det kan også være anledning til å pålegge uvaksinerte arbeidstakere forsterkede tiltak som f.eks. ekstra smittevernutstyr ved nærkontakt med sårbare pasienter, dersom det anses nødvendig”

Dette er uttalelser som lett kan misbrukes til å gjelde for mange, men slik at har vært praktisert tidligere så er dette tiltak som kun bør settes inn ved helt spesiell pleie av en spesielt utsatt pasientgruppe som ved avdelinger som behandler pasienter med alvorlig immunsvikt, er under kreftbehandling o.l. 

At smittevernsreglene følges av hver enkelt, på korrekt måte, er alltid viktigste tiltak i enhver pandemi, epidemi, uavhengig av vaksine eller ikke vaksine.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune mener omplassering er aller siste utvei.

“– Må flere personer i for eksempel hjemmetjenesten omplasseres, vil det bryte sammen på en, to, tre, sier Hagen til TV 2.”

Kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune påpeker at også fullvaksinerte kan smitte andre, og han mener at det derfor er nødvendig at alle ansatte – vaksinert eller ei – bruker basale smittevernrutiner.

Hagen sier at helse- og omsorgspersonell i Bodø kommune som helt åpent sier at de ikke vil vaksinere seg, må bruke ekstra smittevernutstyr. Han sier det skal mye til før de omplasserer folk. Det er mangel på helse- og omsorgspersonell i hele landet. Dersom en sykepleier blir satt til å gjøre noe annet, er det ikke like lett å finne en erstatter. Hagen i Bodø kommune sier at mange omplasseringer kan føre til bemanningskrise.

– Det er ikke mulig å tenke seg at man skal drive omplassering i stor skala. Hele poenget bak dette er at tjenestene skal leveres forsvarlig, også er det neste spørsmålet hva som skal til for å oppnå en forsvarlig tjeneste, sier Hagen   https://www.tv2.no/a/14307803/

En annen ting er også at munnbind har vist seg å ha minimal smittedempende effekt på et virus. Det har kommet frem mange studier nå som viser at munnbind har svært liten smittedempende effekt. 

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.