Norsk WHO-analyse av internasjonal betydning: Professor Morten Walløe Tvedt

Tekst: Stopp WHO

Professor i rettsvitenskap Morten Walløe Tvedt har levert en todelt betenkning omkring WHOs endringsforslag i IHR (International Health Regulations) og pandemitraktaten. Nå foreligger del 2.

Betydningen av arbeidet er stort, også i internasjonal sammenheng – da det sannsynligvis ikke foreligger noen tilsvarende juridisk analyse omkring rettsutviklingen i WHO og dens implikasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Betenkning del 2

FOREDRAG 27.04.24

27.04.24 holdt professor Walløe Tvedt foredrag på Litteraturhuset omkring innholdet i del 2 av betenkningen. Bidraget danner et solid forståelsesgrunnlag omkring WHOs endringsforslag, også i tilslutning til nasjonale modifikasjoner og tilpasninger av lovverket – hvor Smittevernloven § 4-3a er av sentral betydning.

Betenkning: Del 1

Betenkningens første del danner grunnlaget i professor Walløe Tvedts arbeide. Bidraget ble publisert i tilslutning til hans foredrag i Oslo 21.10.23.

FOREDRAG 21.10.23

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.