Ny tysk studie om overdødelighet; den er ikke knyttet til covid, men vaksiner

Av eugippius

Global Research, 30. august 2022

Eugyppius: en pestkrønike 27. august 2022

Uttømmende tysk studie av overdødelighetsdata finner nøye samsvar med vaksinering.

Vi presenterer ikke hele artikkelen som kan leses i sin helhet her. En del av dataene er vanskelig å anskueliggjøre i tabeller, men finnes der for de som åpner artikkelen. Artikkelen begynner slik:

Overdødelighet i Tyskland 2020–2022 er et forhåndstrykk av Christof Kuhbandner (en psykolog ved Regensburg) og Matthias Reitzner (en statistiker ved Osnabrück) som anvender sofistikert aktuaranalyse på de offentlig tilgjengelige dødelighetsdataene fra alle årsaker levert av den tyske regjeringen. Det viser seg at når man gjør rede for historiske dødelighetstrender, ser ikke viruset lenger så farlig ut, og vaksinene ser ikke lenger så flotte ut.

Fra sammendraget:

I 2020 var det observerte antallet dødsfall nær forventet antall med hensyn til empirisk standardavvik. Derimot var det observerte antallet dødsfall i 2021 to empiriske standardavvik over forventet antall. Den høye overdødeligheten i 2021 skyldtes nesten utelukkende en økning i dødsfall i aldersgruppene mellom 15 og 79 år og begynte å akkumulere først fra april 2021 og utover. Et lignende dødelighetsmønster ble observert for dødfødsler med en økning på rundt 11 prosent i andre kvartal 2021.

Noe skal ha skjedd i april 2021 som førte til en plutselig og vedvarende økning i dødeligheten i aldersgruppene under 80 år, selv om ingen slike effekter på dødeligheten har blitt observert under covid-19-pandemien så langt.

Det som skjedde i april 2021 var begynnelsen på massevaksinering over hele Tyskland. Deretter presenteres tabeller som viser dette og grafer. Vi presenterer noen av disse her:

Dette dreiser seg om overdødelighet i Tyskland i de to årene 2020 og 2021. I 2020 kom covid-19. I 2021 kom vaksinene. Det trengs ikke stor innsikt for å kunne stille helt åpenbare spørsmål til akkurat dette forholdet? Hvorfor var det underdødelighet i det året sykdommen kom og overdødelighet i det året vaksinene kom?

I artikkelen kommenteres og så dette slik:

Selv bare ved å se på den 2021-grafen, kan en se at det er noe virkelig galt her. Hvis det er virus som forårsaker dødeligheten, hvorfor er det vanskeligst for personer i alderen 15 til 79? Hvorfor forblir de eldste tyskerne nesten helt uskadd?

Vider i artikkelen står det:

I april og mai 2021 observeres en betydelig økning i overdødelighet, etterfulgt av en nedgang frem til august. Økningen i overdødelighet i april og mai kompenseres imidlertid ikke for. I september er det igjen en betydelig overdødelighet, som øker i november og mer enn dobles i desember 2021.

April-økningen faller åpenbart sammen med vaksineutrullingen, mens høstøkningen stemmer ganske bra med booster-kampanjen. Det er bemerkelsesverdig at dose 2 ikke virker like farlig som dose 1 eller 3; og at dødelighetssignalet er veldig tett korrelert med vaksinasjonsdatoen. Så snart du slutter å vaksinere, avtar overflødige dødsfall.

Når det gjelder personer 60 og eldre, er det to distinkte trender: Økende dødelighet sammenfaller igjen med masseadministrering av doser 1 og 3 i 60-79-klassen, og ikke noe spesielt i 80+-gruppen:

Vaksinene gjør åpenbart mesteparten av skaden ved å indusere uønskede immunreaksjoner, og dermed er de relativt trygge hos svært eldre, som har svakere immunforsvar. Dette gjør de eldste tyskerne til en nyttig kontroll, da de er mest følsomme for virusassosiert dødelighet, og minst følsomme for vaksineassosiert dødelighet. Derfor, til alle som innvender at det virkelig er apriltilfellet som får vaksinene til å se dårlige ut her, eller at det er Delta som forårsaker disse problemene om høsten, er svaret enkelt: De gamle dør ikke i april eller september 2021, bare de unge. Hva dreper hovedsakelig de unge og skåner hovedsakelig de gamle? Svaret er ikke SARS-2.

Som forfatterne bemerker:

Det kanskje mest overraskende faktum er at [2021] gir en betydelig dødelighetsøkning i alle aldersgrupper, noe som står i skarp kontrast til forventningen om at vaksinasjonen skal redusere antallet COVID-19-dødsfall. Det eneste unntaket er den siste aldersgruppen [80+] … Men når man tolker dette funnet, må det tas i betraktning at det var et stort dødelighetsunderskudd i 2019 og frem til oktober 2020 som ble kompensert i november [og] desember 2020 og januar 2021.

Artikkelen avsluttes sli:

De offisielle tallene er mest nøyaktige for de i 60- og 70-årene. For de over 80 år er de nesten helt meningsløse. Denne gruppen hadde mindre enn 20 000 overflødige dødsfall i løpet av to og et halvt år med Corona, mens deres offisielle dødstall nærmer seg 100 000.

Det er ikke rart at ingenting – ikke nedstengninger, ikke vaksiner, ikke masker, ikke alle testene i verden – kan redusere dødeligheten av alle årsaker i Tyskland. De fleste av menneskene viruset dreper er på randen til å dø uansett, og hvis du skåner dem fra SARS-2, vil de bare dø av noe annet neste måned.

Artikkelen er maskinoversatt, forkortet og bearbeidet av Redaksjonen. Hele artikkelen med grafer og tabeller er her.

Forsidebilde: Alin Andersen

Gjengitt med velvillig tillatelse fra nettavisen www.derimot.no

Publisert

i

, , , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.