RETTEN TIL KROPPEN: EN MENNESKERETT

I en tid da menneskerettighetene er  under stort press blir vi alle utfordret på å få et bevisst forhold til menneskeverdet og grunnleggende basale rettigheter som retten til selv å bestemme over egen kropp og  hva som skal injiseres i den. Vi i Foreningen for Fritt Vaksinevalg oppfatter oss selv som primært en menneskerettsorganisasjon som kjemper for individets rett til legemlig autonomi.

Dr. Philos. Hans Kolstad  holdt et foredrag for  Foreningen for Fritt Vaksinevalg i 2020. Han har som filosof hatt et faglig stort engasjement i forhold til menneskerettighetene. Han har skrevet en rekke bøker og har vært redaktør for flere prosjekter bl.a. redaktør for utgivelsen av Platons samlede verker på norsk.

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.