Velkommen til foredraget ‘Hvor mye myndighet vil vi gi til WHO’ på Litteraturhuset, lørdag 21.oktober 2023, kl.11.00.

Professor Morten Walløe Tvedt gjennomgår de juridiske og menneskerettslige aspektene ved endringsforslagene til International Health Regulations (IHR) og forslagene til ny pandemitraktat, som det forhandles om i WHO. 

Norge forhandler nå i WHO om endringer av regler i internasjonale helsereguleringer (IHR) og om en ny pandemitraktat. Forhandlingene skjer i lukkede rom. Endringsforslagene er inngripende og omfattende. Ingen av forslagene har vært behandlet i Stortinget. Foreløpig har det ikke vært noen åpen demokratisk debatt om dem i Norge. Reglene angår oss alle.

Avtaleverket er vanskelig å forstå, også for helsetopper, politikere og journalister. Flere jurister har uttalt at det ikke er sannsynlig at forslagene blir vedtatt, men hva om de faktisk blir det?

Professor i rettsvitenskap, Morten Walløe Tvedt presenterer en dagsaktuell og fersk juridisk gjennomgang og analyse av forslagene til endringer i internasjonale helsereguleringer (IHR) og forslagene til ny pandemitraktat. Her får vi forslagene presentert på en forståelig og tydelig måte, på norsk.

Hvorfor skal vi være interessert i hva Norge nå forhandler om i WHO?

Dersom den norske forhandlingsdelegasjonen ikke aktivt sier nei til de konkrete forslagene, blir Norge automatisk bundet av reglene, som skal vedtas på WHOs World Health Assembly i mai 2024. Om Norge vil komme med innspill eller innsigelser, må det skje før januar 2024. Tiden er knapp for en åpen debatt.

Foredraget starter klokken 11.00, i Wergeland-salen. Dersom du vil sikre deg en plass, kom i god tid. Det er begrenset med plasser.

Velkommen!

Publisert

i

, , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.