WHO redefinert pandemibegrepet & erklærte «pandemi»

enigma

Alternativ tittel: WHO: magi & kollektiv amnesi

WHOs magiske evner begrenser seg ikke kun til å trikse med begreper og definisjoner – sannsynligvis har organet også tryllet bort befolkningens hukommelse.

Vi skal ikke mer enn 13-14 år tilbake i tid for å bevitne et av historiens groveste helsebedrag; «Svineifluensaen». Et samlet mediakorps beskrev situasjonen som århunderts helsekatastrofe hvor tilliten til WHO befant seg på bunnivå med alvorlige avsløringer omkring korrupsjon, farmasøytisk interaksjon og hemmelighold:

En av de største medisinske forskningsskandalene i moderne tid, sier Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk. To nye rapporter knuser troverdigheten til norske helsemyndigheter og WHO etter svineinfluensa-pandemien som aldri kom, mener han.

Forskning.no (Vaksinetroverdighet i grus 2010)

Avslørende rapporter

I to betydningsfulle rapporter – i kjølvannet av Svineinfluensapandemien – avsløres hemmelighold og intimt samarbeide mellom WHO og farmasøytisk industri: «WHO and the pandemic flu ”conspiracies”, (British Medical Journal), og rapporten «The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed« (Paul Flynn):

I følge rapportene begynte samrøret mellom industrien og WHO allerede i 1999. Da utarbeidet WHO en pandemiplan i oppstyret etter fugleinfluensaen i Hong Kong i 1997.
Planen het Influenza Pandemic Plan: The Role of WHO and Guidelines for National and Regional Planning.

Ifølge BMJ ble denne planen utarbeidet i samarbeid med den såkalte European Scientific Working Group on Influenza (ESWI), men uten at plandokumentet sa noe om at ESWI er fullfinansiert av Roche og andre farmasiselskaper.

Forskning.no (Ti år med samrøre 2010)

1984 i regi av WHOs språkråd

Et av folkehelsehistoriens største retoriske forsvinningsnummere fant sted i tilslutning til Svineinfluensaen i mai 2009. WHO tryllet da bort selve fundamentet i pandemibegrepet; «alvorlig sykdom og død».

WHO for years had defined pandemics as outbreaks causing “enormous numbers of deaths and illness” but in early May 2009 it removed this phrase—describing a measure of severity—from the definition.

BMJ (WHO and the pandemic «conspiracy» 2010)

Den nye definisjonen var av tungtveiende betydning da WHO erklærte pandemi i 2009, og ble i 2020 avgjørende for hvordan Covid-19 situasjonen raskt eskalerte ut av kontekst.

WHO: private investorer, dobbeltroller og grov korrupsjon

Ved siden av hemmelighold og nært samarbeide med farmasøytisk industri, vet man at WHO i betydelig grad er privatfinansiert av aktører som Bill Gates og GAVI. Under kappløpet vedrørende Covid-19 vaksinene sto Bill Gates bak finansieringen av hele 7 vaksineprodusenter. Mange oppfattet også Gates som en form for rådgiver i regi av WHO. Det betydelige omfanget av dobbeltroller kvalifiserer som en ABC i korrupsjonsteknikk, sannsynligvis såpass lettlest at selv våre folkevalgte ville risikere å pådra seg innsikt.

En hybrisakt i udemokratiske prosesser

Et ytterligere aspekt som burde forringe tilliten til WHO – belager seg på prosessen omkring klassifikasjon av apekopputbruddet i 2022 som en «internasjonal krise». Her hadde WHOs ekspertpanel stemt imot en slik gradering. Likevel gjorde generalsekretæren krav om et nytt møte i hensikt av å endre avgjørelsen. Det mer edrulige ekspertpanelet stemte fortsatt imot, med 9 mot 6 stemmer, hvorpå Tedros Adhanom Ghebreyesus valgte å overkjøre deres avgjørelse under dekke av «manglende konsensus». Den eneveldige hoffnarren erklærte med andre ord apekopper som en internasjonal krise mot flertall i eget ekspertpanel:

The committee first recommended against declaring a PHEIC in June, a move that was widely criticized by epidemiologists and global health experts but that WHO accepted. Tedros reconvened the group this week and asked it to reconsider the question, which it did in a 7-hour meeting. At the end, nine members were against declaring a PHEIC and six in favor, Tedros said at the press conference.

Science (WHO chief declares monkeypox… 2022)

Synergi: makt og tillit

Vi står nå i en situasjon hvor vi blir bedt om å stole blindt på WHO når de påroper seg overnasjonal og nærmest ubegrenset makt ved kommende helsekriser. Man kunne mulig anta at befolkningen ble «klok av skade», men dessverre synes historie såvel som samtidsperspektiv å være lidende under ugjennomtrengelige lag av patologisk tillit.

En rekke jurister har advart oss mot disse avtalene. Professor i rettsvitenskap Morten Walløe Tvedt tar i sin betenkning for seg en rekke urovekkende aspekter som setter befolkningen og individet i en svært sårbar posisjon ovenfor WHO.

Så langt har etablerte medier unnlatt å berøre temaet. Mulig en bevitnelse på kalkulert næringsvett, dog ikke på befolkningens vegne.

En av de største endringene i IHR, som er foreslått, er at anbefalingene fra WHOs generaldirektør skal gjøres mer rettslig bindende, og ikke bare være rådgivende, for landene i deres håndtering av «en folkehelsenødsituasjon av internasjonal interesse». Fem elementer av rettsregler bidrar til at anbefalingene blir bindende å gjennomføre for medlemslandene.

1) For det første er det foreslått at Generaldirektørens ‘anbefalinger’ ikke lengre skal være ‘ikke-bindende’.
2) For det andre er det foreslått at medlemslandene skal være forpliktet til å sette i gang og gjennomføre implementeringen av ‘anbefalingene’ «uten opphold». Denne ordlyden innebærer at det som tilsynelatende er en anbefaling, blir behandlet som en forpliktelse i gjennomføringen…

Betenkning om rettsutviklingen i Verdens Helseorganisasjon (okt 2023), s 1


Det påpekes videre at definisjoner og begreper endres der forståelsesgrunnlaget i IHR mister alminnelig betydning:

IHR 2005 Artikkel 1 har rundt 60 definisjoner av ord og uttrykk… Å endre en definisjon i en traktat endrer det rettslige innholdet i forpliktelsene i alle artiklene i traktaten som bruker det definerte ordet. En endring i definisjonen vil innebære at alle stedene det ordet forekommer, endrer rettslig innhold.

Betenkning om rettsutviklingen i Verdens Helseorganisasjon (okt 2023), s 14

Et ytterligere aspekt som forringer folkeretten, belager seg på eliminasjon av menneskerettighetene i IHR`s formlueringer:

I dag er prinsippene for gjennomføringen av IHR og beslutninger som fattes med hjemmel i den, følgende: reguleringene skal gjennomføres «med full respekt for menneskelig verdighet, menneskerettighetene og grunnleggende menneskelige friheter». Disse tre prinsippene er foreslått fjernet. Dette forslaget vil redusere menneskerettighetenes betydning for IHR i fremtiden. Kravet til å følge menneskerettighetene er foreslått byttet ut med at en skal «unngå unødvendig innblanding i menneskerettighetene»

Betenkning om rettsutviklingen i Verdens Helseorganisasjon (okt 2023), s 1

hokus pokus

Les mer hos fritt vaksinevalg om hvordan myndighetene fordreier lovverket med retorikk og faske definisjoner

Les mer om WHO hos fritt vaksinevalg

Publisert

i

, , , , , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.