Ny studie bekrefter at mRNA fra covid-injeksjon integreres i humant DNA

En ny fagfellevurdert studie på pasienter med «long-covid» fant at mRNA-vaksinene er gentoksisk og integreres i humant DNA. Forskningen understøtter en rapport fra 2022 hvor integrasjon ble bekreftet gjennom fenomenet revers transkriptase i tilslutning til Pfizer/BioNTech vaksinen.

Den nye studien gjorde funn av gener som var unike og spesifikke for Pfizers mRNA-vaksine i humane blodceller hos to av deltagerne, sekvens fra virus ble funnet i et tilfelle. Forskerne bemerker at offisiell informasjon er feilaktig og omtaler mRNA fra vaksinen som et lokalt og harmløst fenomen uten potensiale for genetisk integrasjon:

«Although official data state that vaccinal spike protein is harmless and remains at the site of infection, several studies proposed spike protein toxicity and found it in blood circulation several months after the vaccination.»

 

Funnene bekrefter allerede eksisterende mistanke omkring permanent integrasjon av syntetiske gensekvenser fra Pfizer/BioNTechs BNT162b2 vaksine. Forholdet ble beskrevet allerede tidlig i 2022, hvor man in vitro observerte integrasjon i humane leverceller allerede 6 timer etter injeksjon av Pfizers mRNA-vaksine.

 «PCR on genomic DNA of Huh7 cells exposed to BNT162b2 amplified the DNA sequence unique to BNT162b2. Our results indicate a fast up-take of BNT162b2 into human liver cell line Huh7, leading to changes in LINE-1 expression and distribution. We also show that BNT162b2 mRNA is reverse transcribed intracellularly into DNA in as fast as 6 h upon BNT162b2 exposure.”

Forskningen kan ikke si noe om omfanget av celler som er påvirket av den vaksinepåførte mutasjonen. Effekt på kjønnsceller er hittil uviss. Dersom sistnevnte forekommer vil mutasjonen arves til neste generasjon – noe som bringer alvorligheten av det globale genterapeutiske eksperimentet til neste nivå.

At genterapi endrer på genene burde ikke komme som noen overraskelse

enigma

Illustrasjon: adobe

Les mer hos: Daily Sceptic og Steigan


Publisert

i

, , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.