Er vi klare nå for å diskutere avstraffelse, bøter og tvangsvaksinering?

Hvorfor tvangsvaksinering vil åpne opp for et totalitært samfunn hvor individets friheter og menneskelige rettigheter gradvis og snikende vil bli tatt fra oss. I det godes navn vil dette sammen med detaljert overvåking og systemer for adferdskontroll raskt kunne føre oss inn i en dystopisk samfunnsutvikling som kan ende i silivisasjonsdød. 

De som går inn for tvangsvaksinering hvor statlig eierskap til våre legemer de påtar seg et stort ansvar og tenke gjennom hva slags konsekvenser dette kan få. 

jadljlkdfjglgj

ajdljgkldjlg

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.