Adokat Philipp Kruse: WHOs pandemi-industri handler ikke om helse

«WHOs pandemitraktat handler ikke om helse, det er derimot et redskap for å skape en lukrativ pandemiindustri.»

Advokat Philipp Kruse har gjennomgått den nye pandemitraktaten og endringene i det internasjonale helseregelverket (IHR).

Kritikken retter seg spesielt mot den ubegrensede maktposisjonen generaldirektøren får på bekostning av demokratiske prosesser, hvor interne ekspertpanel og faggrupper undergraves.

Kruse påpeker blant annet hvordan våre politikere i stor grad har forpliktet seg til å følge avgjørelser tatt på overnasjonalt plan hos WHO.

Nylig anmeldte Kruse helsemyndighetene i Sveits på bakgrunn av en rekke forhold – deriblant korrupsjon relatert til pandemisituasjonen.

Norske forhold

I Norge har vi sett hvordan lovverket tilrettelegges for omgåelse av etablerte demokratiske prosesser i tilslutning til eksempelvis smittevernlovenbioteknologilovengenterapiloven og beredskapsfullmaktene før, under og etter Covid.

Professor i rettsvitenskap Hans Petter Graver presenterte i en kronikk 7.4.24 alvorligheten omkring disse stadige juridiske modifikasjonene:

Aftenposten 7.4.24

Illustrasjon: Door to freedom

https://www.theepochtimes.com/epochtv/the-world-health-organization-is-creating-a-new-pandemic-industry-philipp-kruse-5622150

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.