Advokat Philipp Kruse anmelder helsemyndighetene i Sveits

enigma

Advokat Philipp Kruse går til anmeldelse av helsemyndighetene i Sveits. Anklagen (28.03.24) beskriver forhold relatert til feilaktig trusselvurdering, bruk av eksperimentell genterapi i form av mRNA-vaksiner uten adekvat nytte/risikovurdering, bivirkninger, skader, elevert dødelighet, undergraving og tilbakeholdelse av relevant behandling, samt korrupsjon i form av blant annet forfalskede dokumenter.

  • Bevis på at SARSCoV-2 ikke på noe tidspunkt var en merkbar trussel mot folkehelsen i form av en svekkende eller livstruende sykdom.
  • Bevis på tilgjengelig og etablert alternativ forebygging og behandling ble og til dags dato blir ignorert av Swissmedic.
  • Bevis på at mRNA-baserte injeksjoner utgjør en stor risiko for menneskers helse, spesielt for barn og ungdom i form av alarmerende dødelighetsdata og synkende fødselsrater.
  • Bevis for at de mRNA-baserte preparatene var av eksperimentell karakter.
  • Bevis på at et positivt nytte/risiko-forhold for mRNA-baserte Covid-19 «vaksinasjon» ikke ble etablert og bevist.
  • Omfattende bevis for at Swissmedic konsekvent og vedvarende har villedet befolkningen, samt sveitsiske nøkkelbeslutningstakere omkring risiko vedrørende mRNA-preparatene, der manglende bevis for beskyttende effekt i henhold til infeksjonsforebygging og smittereduksjon, hvor forfalskede embetsdokumenter står sentralt og ikke lengre kan omgå strafferettslig etterforskning, og hvor forfalskede embetsdokumenter står sentralt (art. 317 SCC)

Saken kommer i samtidighet med Andrew Bridgens anmeldelse av Britiske helsetopper og sak mot tyske myndigheter.

Illustrasjon: adobe

Publisert

i

, , , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.