Dødelighet fra kreft steg fra -1 379 i 2020 til +7 162 i 2022 «etter massevaksinasjon» med mRNA i Japan

En ny fagfellevurdert studie publisert i Cureus denne uka fant betydelige økninger i aldersjusterte dødelighetsrater for alle krefttyper for 2022 etter at flertallet av den japanske befolkningen hadde mottatt flere doser av COVID-19 mRNA-vaksinen. 

Forfatter: Jon Fleetwood

Studien bekrefter: «Statistisk signifikant økning i aldersjustert dødelighet av alle typer kreft, samt noen spesifikke krefttyper deriblant eggstokkreft, leukemi, prostata, leppe/oral/pharyngeal, bukspyttkjertel og brystkreft, ble observert i 2022 etter at to tredjedeler av den japanske befolkningen hadde mottatt den tredje eller flere doser SARS-CoV-2 mRNA-LNP-vaksine».

I 2020 var dødelighet av alle årsaker -28 126 (underdødelighet av alle årsaker -2,3 %), og det var -1 379 dødelighet av kreft (underdødelighet fra kreft -0,4 %).

I 2021, etter utrullingen av vaksinen, økte flere dødsfall av alle årsaker til 25 453 (overdødelighet av alle årsaker hoppet 2,1 %), og det var 3 870 flere dødsfall fra kreft (overdødelighet kreft 1,1 %).

I 2022 var det svimlende 115 799 dødsfall av alle årsaker (overdødelighet av alle årsaker 9,6 %), og det var 7 162 flere dødsfall fra kreft (overskytende kreftdødelighet 2,1 %).

Skjermbilde fra  Cureus.com tatt 9. april 2024

Studieforfatterne peker på covid-vaksinen som synderen.

covid-19 vaccine – coronavirus vaccination bottles in a line. injection vials

Den markerte økningen i kreftdødelighet «kan tilskrives flere mekanismer for mRNA-LNP-vaksinasjonen,» sier forfatterne, snarere enn å skyldes COVID-19-infeksjon i seg selv eller redusert kreftbehandling på grunn av nedstengningen.

Under COVID-pandemien ble overdødelighet inkludert kreft en bekymring i Japan.

Studien hadde som mål å evaluere hvordan aldersjusterte dødelighetsrater (AMR) for ulike typer kreft i Japan endret seg under COVID-19-pandemien (2020-2022). Logistisk regresjonsanalyse ble brukt for å sammenligne observerte årlige og månedlige AMRs med estimerte rater basert på pre-pandemi (2010-2019).

Forfatterne understreker den kraftige økningen i krefttilfeller etter administrering av flere mRNA-covid-vaksinedoser.

Forskerne forteller at mens «[ingen] signifikant overdødelighet ble observert i løpet av det første året av pandemien (2020),» ble det observert overskytende kreftdødsfall i 2021 etter massevaksinasjon med den første og andre vaksinedosen.

«Signifikant overdødelighet for alle kreftformer og noen spesifikke typer kreft (deriblant eggstokkreft, leukemi, prostatakreft, leppe/oral/pharyngeal cancer, bukspyttkjertelkreft og brystkreft) etter massevaksinasjon med den tredje dosen i 2022 .»

Faktisk hadde de mest dødelige kreftformene vært «avtagende» før 2020. Etter utrullingen av vaksinen begynte nedgangen å avta.

Studien viser at aldersjusterte dødelighetsrater for de fire kreftformene med flest dødsfall (lunge, kolorektal, mage og lever) «viste en synkende trend frem til det første året av pandemien i 2020, men nedgangen avtok i 2021 og 2022».

Forfatterne er tilknyttet Japans Matsubara Clinic, Nagoya Pediatric Cancer Fund, Honbetsu Cardiovascular Medicine Clinic og Learning Health Society Institute…..

Resten av artikkelen kan leses her

Du finner studien her

illustrasjoner: adobe

Publisert

i

,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.