Berners barn

Dokument 2 dokumentar fra 09.10.2006 om Svein Erik Berners årelange kamp for anerkjennelse av en vaksineskade.

Om Svein Erik Berners årelange kamp for å få staten til å erkjenne at det er en sannsynlig sammenheng mellom en trippelvaksine som ble gitt sønnen på 80-tallet og hans hjerneskadde. Han fikk trippelvaksinen i 1981 og få dager etter ble lagt inn på Rikshospitalet etter en kraftig vaksinereaksjon. Der konkluderte legene at han var hjerneskadet, høyst sannsynlig på grunn av vaksinen han fikk. Men skaden hans ble ikke registrert hos Folkehelseinstituttet, som hadde ansvaret for å registrere og følge opp bivirkninger og alvorlige bivirkninger.

Dokumentaren belyser hvordan Folkehelseinstituttet, som produserte og distribuerte vaksinen, mottok tallrike bekymringsmeldinger om trippelvaksinen, uten å følge opp eller videreformidle meldingene. Videre ble det dokumentert at helsemyndighetene kjente til at den egenproduserte vaksinen ved Folkehelsa ikke holdt mål, og at frykten for trippelvaksinens bivirkninger førte til at vaksineproduksjonen i 1984 ble stanset.

Man ser også på etiske spørsmål knyttet til det nasjonale vaksineprogrammet: Et stort statlig system hadde i mange år ført befolkningen bak lyset ved å dekke over store svakheter i vaksineproduksjonen, i frykt for at sannheten om denne skulle stanse all vaksinasjon av barn – slik det skjedde i flere andre land.

I uken etter at Dokument 2 viste filmen om hjerneskadde Eilert Berner fikk redaksjonen over 50 henvendelser fra seerne. Dette var henvendelser fra pårørende med vaksineskadde barn. Flere av dem var blitt avvist på samme måte som Berner, og noen var ikke klar over at det forelå en mulig sammenheng mellom trippelvaksinen og hjerneskade.

Den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet tok også affære. Statsråd Sylvia Brustad forlangte en redegjørelse fra Folkehelseinstituttet, og saken kom også opp i Stortingets ordinære spørretime 8. november 2006.

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.