Stiftung Corona Ausschuss

Corona Ausschuss, Corona Investigative Committee, eller på norsk Granskningskomite for Korona blir ledet av en gruppe tyske prosessadvokater som har gjennomført et stort antall intervjuer og samtaler med personer innen vidtrekkende fagfelt fra hele verden som alle har berettet om sine erfaringer i forhold til myndighetenes respons til koronapandemien og hva slags konsekvenser dette har fått. 

Siden mai/juni 2020 har den Tyske stiftelsen Stiftung Corona Ausschuss gjennomført et omfattende arbeide med å intervjue og samle inn informasjon fra forskere, leger, psykologer, og eksperter på et uttall fagfelt som redegjør for forskning, observasjoner og formidler deres syn på håndteringen av korona i sine respektive land.

Stiftelsen blir ledet av et team av advokater; Reiner Fuellmich, Justus P. Hoffmann, advokat og økonom Viviane Fischer og advokat Antonia Fischer.

Intervjuene blir hovedsaklig gjennomført på tysk, men en god del blir oversatt til engelsk. I løpet av 2020 og 2021 har teamet tilsammen gjennomført 85 sessions som alle har en varighet av 3 – 5 timer hver hvor det er en hel rekke eksperter som blir intervjuet per session. Dette skal tilsvare totalt 10 867 minutter med opptak, noe som skulle tilsvare 181 timer med video-opptak. 

Stiftelsen fungerer også som et sted der varslere kan henvende seg for å rapportere om diverse forhold. Hittil har stiftelsen mottatt 55 098 slike henvendelser. 

Lenke til hjemmesiden

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.