Åpent brev til Espen Rostrup Nakstad

Åpent brev til Assisterende Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad

Helsedirektoratet (Foretaksnummer 983 544 622)

Til Espen R. Nakstad

27 oktober kunne du berolige NRK-stenograf Jan-Erik Wilthil og det norske folk med at overdødeligheten Norge har opplevd de siste 15 månedene, og som fremdeles pågår, ikke har noe som helst å gjøre med mRNA-vaksinene, men med endringer i befolkningen. Jeg vil i dette brevet vise deg at den påstanden er feil, og jeg vil la Pfizer fortelle deg hva den virkelige årsaken er. La meg begynne med «endringer i befolkningen» som begrunnelse for at 5,469 flere har dødd i Norge enn forventet de siste 5 kvartalene.

Denne første tabellen viser endringer i den norske befolkningen fra år 2000 til og med 2019, fordelt på ulike aldersgrupper. Som du ser, så vokste befolkningen med 849,715 (+19,0%) over disse 20 årene, hvorav innvandring stod for 77,9%.

Gruppene som vokste mest var trygdede, ansatte i offentlig sektor og pensjonister. De som vokste minst er dagens og fremtidens økonomiske verdiskapere, altså nåtidens og fremtiden betalere av din lønn Nakstad, dine skatter, din gjeld, din sparing og hele ditt øvrige forbruk.

Jeg beklager denne lille avsporingen Nakstad, men jeg tar den med fordi du er lønnet av norsk økonomisk verdiskaping som en offentlig ansatt tjenestemann, mens du i realiteten jobber for et privat foretak, nemlig Helsedirektoratet (Foretaksnummer 983 544 622). Jeg nevner dette så folk skjønner at du svarer kun til din arbeidsgiver, ikke til det norske folk, som jeg mener er et viktig poeng.

Den neste tabellen viser endringer i befolkningen fra og med 2017 til og med KV-2 2022. Det er her verd å merke seg at fødselsoverskuddet første halvår 2022 falt med 52,6%, sammenliknet med gjennomsnittet for første halvår for de 5 foregående år. I første halvår 2022 stod innvandring for 89,1% av befolkningsveksten. Dette har aldri før skjedd i årene jeg har data for.

Den tredje og siste tabellen viser under- og overdødelighet de siste 17,5 årene. I 13 av disse årene har færre og færre dødd, til tross for betydelig befolkningsøkning gjennom hele perioden. I de 4,5 årene med overdødelighet, har 87,9% blitt registrert de siste 5 kvartalene.

Det finnes ingen statistiske holdepunkter for din påstand om at nåtidens overdødelighet skyldes demografiske endringer. Det er en udokumentert påstand tatt ut av tomme luften. Selvfølgelig, i en voksende og aldrende befolkning er det naturlig at flere dør over tid, om forventet levealder ikke øker, men det vil tikke pent og pyntelig oppover og bli delvis absorbert av at også snittet det måles mot stiger. En eksplosjon fra et år til det neste, er kort og godt umulig. Kun en katastrofe kan utløse noe slikt, og det er nettopp hva Norge nå opplever, en humanitær katastrofe som mest sannsynlig vil pågå i mange år fremover.

Hvorfor? Nå til sannheten:

Brought to you by Pfizer

Fra vaksineringen startet i desember 2020 frem til og med 28 februar 2021, mottok Pfizer 42,086 personrapporter fra 63 land som totalt omfattet 158,893 forskjellige bivirkninger, skader og dødsfall. Pfizer oppsummerte alt dette i sin Rapport FDA-CBER-2021-5683-0000055, som Pfizer godkjente 30 april 2021. Hva denne rapporten avslørte var såpass sjokkerende at Pfizer valgte å hemmeligstemple rapporten frem til år 2096. I begynnelsen av januar 2022 vedtok en føderal dommer at Pfizer måtte offentliggjøre all sin dokumentasjon, men begrenset til et gitt antall sider per måned. Nevnte rapport ble offentliggjort 2/5-2022.

Norge begynte sin vaksinering med 6 doser satt 16/12-2020, som et av de tidligste landene. Australia kom for eksempel ikke i gang før 21/1-2021, mer enn en måned etter Norge. Per 28/2 hadde 342,298 mottatt 1 dose og 173,160 to doser i Norge. I Australia, New Zealand og andre land som kom senere i gang, var ingen dobbelt-vaksinert pr. 28/2-2021.

Jeg nevner dette for å understreke at blant personene Pfizer-rapporten omhandler, hadde et stort flertall kun mottatt 1 dose. Et annet forhold er at man ikke ble regnet som vaksinert før 2 uker etter vaksinering, som er den perioden risikoen for å dø av vaksinen, da var størst. Et tredje forhold er under-rapportering. Ingen vet hvor store disse tallene er i dag, men Lazarus-Report fra 2011 fant at under 1% av alle bivirkninger, skader og dødsfall etter vaksinasjon ble rapportert. Tallet er nok høyere i dag, men var neppe vesentlig høyere i begynnelsen av 2021. 42,086 rapporter er følgelig kun et utvalg, kanskje bare 5%, av hva som virkelig skjedde de første 10 ukene av vaksineringskampanjen.

Til tross for dette, så kunne Pfizer allerede etter 10 uker konkludere med 1,223 vaksine-dødsfall, som korrigert for underrapportering og andre forhold kan indikere at det virkelige tallet kan ha vært langt over 20,000.

Nyere tall fra EU indikerer i tillegg at for hvert vaksine-dødsfall, så blir 100 skadet, hvorav halvparten alvorlig. Vi kan allerede her slå fast at mRNA-vaksinene er de farligste og mest dødelige sluppet på noen populasjon, noe sted, noen gang, ikke ifølge meg, men ifølge Pfizer, som også avslører at det ikke er eldre og syke som rammes hardest, men kvinner og aldersgruppen 31-50. Pfizer avslører mer (se side 12): Pr. 8 februar 2021 var 268 gravide kvinner vaksinert, to med tvillinger. 124 (45,9%) opplevd bivirkninger, 75 (27,8%) alvorlige. Likevel «mistet» Pfizer kontakt med 234 av dem. Blant de 34 Pfizer fulgt, spontanaborterte 28, skjebnen til 5 er fremdeles ukjent og kun 1 barn ble definert som «normal outcome».

Alt dette visste altså Pfizer tidlig i 2021, men valgte å hemmeligholde sine funn og fortsatte vaksineringen. Siden 2/5-2022 har imidlertid dette vært offentlig tilgjengelig informasjon, også for norske helse-topper og ansvarlig politisk ledelse.

Så her har du sannheten Nakstad, naken og blodig, «Brought To You By Pfizer».

For dem som mistenker at denne rapporten er falsk, så går en gruppe på over 3,000 jurister, medisinske eksperter og andre spesialister gjennom og verifiserer hvert eneste dokument Pfizer er tvunget til å offentliggjøre. Rapporten er autentisk.

Nakstad, hva mer har vi å diskutere her? Enda mer demografi? Enda flere gamle, svake og syke? Enda flere friskmeldinger av mRNA-vaksinene? Enda flere udokumenterte påstander slengt ut øst og vest som konfetti?

Nei Nakstad, denne diskusjonen er OVER. Den er KNUST av en enkelt rapport fra din egen mRNA-leverandør, som dere har betalt enorme beløp til, og som takk har strippet deg og resten av toppledelsen i helse-Norge for all troverdighet for all fremtid, og etterlatt dere like nakne som den grufulle sannheten Pfizer dokumenterer.

De 46,086 første skaderapportene fortalte Pfizer fra første dag hvor skadelige og dødelige deres mRNAvaksine er. Pfizer hemmeligstemplet informasjonen og fortsatte. Rapporten ble offentliggjort, Pfizer fortsatte. Hundrevis av studier bekreftet det samme, Pfizer fortsatte. Historisk overdødelighet i alle mRNA-vaksinerte land bekrefter det samme og Pfizer fortsetter FREMDELES, fordi du Espen Rostrup Nakstad, og resten av Norges politiske- og byråkratiske elite, med stor iver gjør jobben for dem.

Jeg føler likevel med deg Nakstad, på et vis, for i kunsten å rote det monumentalt til for seg selv og for store deler av befolkningen, så står du til laud. Hva annet forventet du da du bedro hele landets befolkning og hoppet til sengs med et selskap som Pfizer? Har du noen som helst idé om hva dette selskapet er i stand til; hvor mye menneskelig smerte, lidelse, nød og død som i over 150 år har fulgt i kjølvannet av dette ene selskapets uslukkelige tørst etter makt og profitt?

Hva som vil og burde skje

Hva vil skje nå som Pfizer har fortalt hvorfor alle mRNA-vaksinerte land opplever historisk overdødelighet, og samtlige norske byråkrater og politikere har blitt grundig og saklig informert? Jeg vet ikke, men jeg er redd det ikke er budskapet, sannheten, som vil bli oppfattet som et problem, men budbringeren. Følgelig; det som vil skje er mer av det samme; flere doser, flere løgner, flere alvorlig syke og flere og flere dødsfall, for ingen norsk politiker eller offentlig ansatt svarer lenger til folket, men til det private foretaket de jobber for. Til og med Stortinget er nå et eget «foretak» (Foretaksnummer 971 524 960) som av denne grunn ikke lenger er forpliktet av den Norske Grunnlov, av Menneskerettighetskonvensjonen og av Nuremberg Code, kun til de kontrakter de har signert, som for eksempel den hemmeligstemplede kontrakten med Pfizer hvor Pfizer beordrer alt som skal skje. Norge som et folkestyrt demokrati ble avviklet mellom 1990 og 2005.

Hva som burde skje var at samtlige som har hatt noe som helst med disse vaksinene å gjøre, umiddelbart blir avsatt, arrestert, varetektsfengslet og siktet for sine forbrytelser mot det norske folk. All vaksinering burde samtidig stoppes, hele nasjonen grundig informeres, og alle tilgjengelige ressurser fokuseres mot alle som har blitt forledet til vaksinering, så lidelse og død kan minimeres. Dette burde nå være nasjonens jobb #1. Ny privat og uavhengig forskning viser at mye kan gjøres, billig og effektivt, også forebyggende.

Dessverre, hva som vil skje og hva som burde skje er sjelden det samme når ambisjoner, ansvarsløshet, grådighet og stupiditet kombineres i tilstrekkelige mengder og sentraliseres bak lukkede dører i private foretak. Vi ser allerede resultatet på norske kirkegårder.

Sov godt og drøm søtt, Espen Rostrup Nakstad (Foretaksnummer 986 218 769).

Jan Terje Voilaas
Bekymret bestefar
voilaas@protonmail.com

Publisert

i

, , , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.