Eksplosiv overdødelighet blant unge i Norge

Den kraftige overdødeligheten rammer spesielt aldersgruppen 15-24 år i Norge. Grafmaterialet som gjenfinnes hos Phinance tecnologies illustrerer hvordan Norge ligger langt høyere enn land det er naturlig å sammenligne seg med.

I det totale grafmaterialet for alle aldersgrupper ser man også hvordan gruppene 0-14 og 25-49 år befinner seg på et høyt nivå.

Svensk statistikk

Sverige som valgte en annen innfallsvinkel i pandemihåndteringen, men som likevel er det landet som ligger nærmest Norge i forhold til befolkningssammensetning og oppvekstsvilkår har en hel annen overdødelighet mellom 2020 og 2023.

Debatten kan følges på Twitter/X:

Man kan selv legge inn land og alderskategori på Phinancetecnologies.com.

Illustrasjon: Phinancetecnologies.com

Les mer om overdødelighet blant unge:Publisert

i

, , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.