Dødsfall fordoblet blant unge i 3 av 11 påfølgende uker etter mRNA-vaksinering

I en analyse publisert i EXCLI journal 4.7.24 fant den norske forskeren Jarle Aarstad fordoblet mortalitet blant unge covid-vaksinerte i England. Funnene forklares og diskuteres opp mot annen forskning som har konkludert avvikende.

Til sammen, blant unge mennesker i England i alderen 12-29 år, økte dødsfallene betydelig (95 % CI) i løpet av 10 av 11 uker etter covid-19-vaksinasjon sammenlignet med den første uken. På tre av disse ukene doblet dødsfallene seg. Mønsteret var det samme for hver dose og avvek fra Nafilyan et al. (2023), som analyserer lignende data fra England, sannsynligvis fordi de sammenlignet dødsfall i løpet av de første 12 ukene etter vaksinasjon med senere dødsfall. Derfor var konklusjonen til Nafilyan et al. avhengig av å anta null økt risiko for å dø mer enn 12 uker etter vaksinasjon, men hvis risikoen ble økt, kunne det maskere funnene jeg avdekket.

Omtalen av studien kan leses i sin helhet her

Illustrasjon: EXCLI journal

Les mer om overdødelighet blandt unge her:

Publisert

i

, , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.