Forskere estimerer at 17 millioner er døde etter mRNA-vaksinering

enigma

Studien “COVID-19 vaccine-associated mortality in the Southern Hemisphere” (sept 2023) er en gjennomgang av nøytral befolkningsstatistikk for Covid-19 perioden. Tallgrunnlaget er hentet fra nasjonale databaser hvor forholdet mellom mRNA-vaksinering og mortalitet er analysert.

Dramatisk korrelasjon mellom mRNA-vaksinering og dødelighet

Forskerne PhD Denis G. Rancourt, PhD Marine Baudin, PhD Joseph Hickey og PhD Jérémie Mercier har analysert data for 17 land over 4 kontinenter på den sørlige halvkule. Funnene viser topper med høy dødelighet i tilslutning til utrulling av mRNA vaksinene og boosterdosene. Korrelasjonen beskrives som dramatisk.

Toppene som viser mortalitet gjenfinnes også i sommerhalvåret, noe som er atypisk i tilslutning til infeksjonssykdommer og derav medvirker til å avskrive viralt grunnlag for dødelighet. Trenden forsterker ytterligere bevisføringen omkring forholdet mellom overdødelighet og vaksinering.

Global helsepolitisk synkronitet underbygger tiltaksindusert mortalitet framfor viral årsak

Ved siden av det spesifikke forholdet mellom mRNA-vaksinene og mortalitet, påpekes det hvordan topper av overdødelighet globalt er synkrone tidsmessig. Noe som ikke står i forhold til hvordan et virus sprer seg naturlig, hvor en gradvis utbredelse er typisk. Man vil aldri finne elevert mortalitet i samtidighet for områder uten geografisk nærhet.

Synkronitet i datagrunnlaget lar seg også knytte til startfasen for Covid-19 utbruddet. Forskerne tilskriver dette fenomenet de globale helsepolitiske føringene man innledningsvis observerte i form av svært aggressiv og ukonvensjonell behandling. Pasientene ble sedert, lagt på respirator og mottok eksperimentell antiviral behandling i uforholdsmessig høye doser med fravær av livreddende infeksjons- og inflammasjonsbehandling. Dette er tematikk man også gjenfinner i vitnemål fra intensivpersonell som forteller om uforsvarlige og atypiske behandlingsprotokoller som tok livet av pasientene.

I samtidighet ble pasienter på lavere nivå i helsetjenesten underbehandlet. Man så at pasientene i tilfeller der den virale infeksjonen hadde utviklet seg til en bakteriell pneumoni ikke mottok antibiotikabehandling og derav døde. Det totale bildet illustrerer en situasjon hvor organisert både under-, over- og feilbehandling ble utslagsgivende for den dramatiske overdødeligheten.

Ytterligere medvirkende forhold som isolasjon, tvangstesting, manglende forutsigbarhet, psykisk stress, tap av inntekt, -arbeid, -utdanning og -sosiale relasjoner er også beskrevet. Denne type stressfaktorer svekker immunforsvaret kraftig, hvor utfallet blir økt sårbarhet for infeksjoner så vel som generell sykdom som følge av at immunforsvaret nedprioriteres av organismen i en psykisk påført fight-flight-situasjon med elevert adrenalin og kortisol over tid.

Vaksinetoksisiteten rammer eldre kraftig

Forskerne bak studien beskriver også en kvantifisering omking vaksinenes toksisitet, hvor dødelighet i tilslutning til vaksinering økte eksponentielt med alder. De fant at mortalitet fordoblet seg hos de eldre med en faktor på 4-5 år. Noe som betyr at sjansen for å dø av Covidvaksinering hos 75 åring er dobbelt så stor som hos en 70 åring.

https://denisrancourt.substack.com/p/must-watch-new-100-second-video-truth?utm_source=profile&utm_medium=reader2

Leder for forskningsrapporten, Denis Rancourt, som er tilsluttet teamet Correlation har en doktorgrad i fysikk fra Universitetet i Toronto (1984). Han har tidligere jobbet som professor ved Universitetet i Ottawa og har publisert over hundre artikler i ledende vitenskapelige tidsskrifter. Du finner Rancourts rapporter og artikler på denisrancourt.ca.

Kilder og illustrasjoner er hentet fra: Bright light news og forskningsrapporten: COVID-19 vaccine-associated mortality in the Southern Hemisphere.

Les også:

Publisert

i

, , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.