Kreftviruset SV40 bekreftes i mRNA-vaksinene

enigma

Funn av sekvenser fra kreftviruset SV40 i mRNA-vaksinene er nå replikert av en rekke labratorier, og bekreftet i form av innrømmelser fra det amerikanske legemiddelverket (FDA), EMA i Europa, samt Health Canada, ifølge Kevin McKernan. Tilstedeværele av virussekvensene skal opprinnelig ha blitt forsøkt kamuflert av Pfizer.

SV40 og turbokreft

Vi har tidligere henvist til forskning som har gjort funn av sekvenser fra det kreftfremkallende apeiruset i mRNA-vaksinene. Historisk er viruset blant annet knyttet til kontaminasjon av poliovaksiner.

Virolog David Speicherav er hovedforfatter i studien som nylig gjorde de urovekkende funnene i covid-19-vaksinene. Han uttrykker sin bekymring spesielt relatert til aggressiv kreft – gjerne omtalt som «turbokreft»:

Molecular virologist David Speicher, the lead author of the study that found SV40 enhancers in COVID-19 vaccines, told The Epoch Times in a recent interview that much more research is needed to investigate DNA contamination in the COVID-19 vaccines. Unanswered questions include whether the SV40 sequence in the vaccines is triggering «turbo cancers,» meaning ones of a particularly aggressive and fast-growing variety, he said.The Epoch Times

SV40 is a monkey polyomavirus that has been linked to cancer in laboratory animals. While the virus itself was not found to be present in Pfizer’s COVID-19 vaccine, the presence of the SV40 enhancer gene is controversial because it comes from a virus associated with malignant transformation. However, some experts have raised concerns that the SV40 enhancer itself may be associated with adverse events.The Epoch Times

Young unhappy woman with cancer standing in front of the window.

Kontaminert poliovaksine

Man kjenner best SV40 i relasjon til kontaminasjon av poliovaksinene på 50 og 60-tallet. Forurensingen var et resultat av at vaksinene ble dyrket på infiserte apenyrer. Både hos dyr og mennesker kan SV40 fremkalle ulike former for kreft, best kjent er lymfomer, brysthinne-, hjerne og beinkreft. Enkelte forskningsrapporter anslår at så mye som 50% av Non-Hodgkin lymfomer diagnostisert hvert år stammer fra SV40-viruset. Man har med andre ord hatt kjennskap til den karsinogene effekten av apeviruset allerede i en mannsalder.

Eksplosiv kreftforekomst

Forsker, overlege og patolog Ute Krüger varslet allerede i 2022 omkring eksplosiv økning av hurtigvoksende kreft hos yngre individer. Hun finner hyppig tumorer på over 4 cm ved diagnostisering, tidvis opptil 16 cm, noe som tidligere var svært sjelden. I dette intervjuet, med lege Torkel Snellingen gjør hun rede for sine funn i form av caserapporter, bilder og mikroskopi. Kreftregisteret har også alarmert omkring alvorlig økning av både brystkreft og melanom. Giske Ursin ved Kreftregisteret, kalte økningen voldsom våren 2023.

Les mer om mRNA-vaksiner og kreft:

illustrasjon: adobe

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.