Ny studie bekrefter mutagen effekt av Pfizer`s mRNA-vaksine

enigma

Det som ikke skulle skje – er nok en gang bekreftet. Debatten omkring integrasjon av fremmed syntetisk arvemateriale ved mRNA-injeksjon var et stadig tilbakevendende tema blant kritikerene i forkant av vaksineutrullingen.

Farmasøytisk industri og helsemyndigheter – velvillig bistått av massemedia – kunne forsikre oss om at gentoksiske og mutagene effekter var konspirasjons-sludder; hvor den eksperimentelle genterapien ble lansert under det hypnotiske mantraet «trygge og effektive vaksiner».

Minst tre studier med substans har funnet ulike bevis for hvordan mRNA-vaksinene kan skade og influere på menneskelige gener. Hvor førstnevnte har funnet forurensning i form av DNA-plasmider relatert til integrasjon i cellelinjer.

https://anandamide.substack.com/p/plasmid-dna-replication-in-bnt162b2?r=jhcie&utm_campaign=post&utm_medium=web&triedRedirect=true

mRNA vaksinene integreres i humant DNA

I en annen studie publisert i siste halvdel av 2023 fant man gener som var spesifikke for Pfizer vaksinen integrert i blodcellene til vaksinerte:

En studie av mennesker som lider av Long Covid analyserte deres cellulære DNA. Forfatterne fant uventet gener som er unikt spesifikke for Pfizer Covid-vaksinen i menneskelige blodceller. Dette funnet beviser at mRNA Covid-vaksiner permanent integreres i DNA-et til noen Covid-vaksinerte mennesker.

Studien analyserte menneskelig DNA isolert fra frivilliges blodprøver. Forfatterne så etter samsvar mellom blodcellenes DNA og genetiske sekvenser som er unike for Pfizer/BioNTech Covid-vaksinen BNT162b2. Etter å ha brukt sensitive tester, fant forskerne gener som bare kunne komme fra Pfizer Covid-vaksinen i genomene til analyserte blodprøver.

Revers transkriptase bevist ved mRNA-injeksjon

En tredje studie så på fenomenet revers transkriptase. Et velkjent fenomen der RNA transkriberes til DNA. Prosess åpner for permanent endring av arvematerialet. Forholdet ble beskrevet allerede tidlig i 2022, med omfattende forskning relatert til Pfizer-BioNTech-vaksinen hvor man in vitro observerte integrasjon i humane leverceller allerede 6 timer etter injeksjon av mRNA. 

Preclinical studies of COVID-19 mRNA vaccine BNT162b2, developed by Pfizer and BioNTech, showed reversible hepatic effects in animals that received the BNT162b2 injection. Furthermore, a recent study showed that SARS-CoV-2 RNA can be reverse-transcribed and integrated into the genome of human cells.

PCR on genomic DNA of Huh7 cells exposed to BNT162b2 amplified the DNA sequence unique to BNT162b2. Our results indicate a fast up-take of BNT162b2 into human liver cell line Huh7, leading to changes in LINE-1 expression and distribution. We also show that BNT162b2 mRNA is reverse transcribed intracellularly into DNA in as fast as 6 h upon BNT162b2 exposure.

Bekreftelsene på den mutagene hybrisakten er flerforldig. Hvem som til sist blir stående ansvarlig for for dette bruddet på enhver form for medisinsk forskningsetikk og menneskerettigheter – blir et interessant spørsmål (om 60 år). For Norges vedkommende snakker man om milliarder i subsidier og midler til globalistorganisasjoner tilknyttet farmasøytisk industri. Givergleden har derimot ikke vært av tilsvarende grad hva angår de skadelidenede.

Gamle «kjenninger» av økokrim og deres venner

Tidslinjen viste oss at det forelå en jevn strøm av milliardtransaksjoner
fra norske myndigheter til organisasjoner som CEPI og GAVI i årene før og under Koronapandemien. GAVI ble opprettet av Bill Gates på starten av 2000 tallet og har i en årrekke samarbeidet nært med legemiddelindustrien. CEPI (global koalisjon for forebygging av epidemier og pandemier) er en nykommer som så dagens lys i Davos i 2017. Initiativtakerne Erna Solberg og Bill Gates, med økonomisk støtte fra Norge og Bill & Melinda Gates Foundation, er sentrale parter sammen med WHO og farmasøytisk selskaper som GSK, Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, Sanofi og Takeda.

Publisert

i

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.