Vaksinefakta: Vaksiner fra kreftsvulster og aborterte foster

I denne tredelte artikkelserien av farmasøyt Sandy Lunøe – presenteres et bredt spekter av kunnskap omkring; hva vaksiner er, hva de inneholder, hvordan de fungerer, og ikke minst bivirkningene de bringer med seg. Lunøe har utdannelse fra Skottland og Norge med lang erfaring fra arbeide i utviklingsland, på sykehus, samt ved Universitetet i Oslo.

Del1: Vaksiner fra kreftsvulster og aborterte foster

Innholdsfortegnelse:

  • Vaksiner er egentlig en svekket variant av en farligere sykdom
  • Vaksinasjon
  • Hvordan lages vaksiner?
  • Vaksiner kan være fremstilt direkte fra ondartede kreftsvulster

Noen bakterier og virus kan fremkalle alvorlige infeksjonssykdommer. For å lage en vaksine bruker man smittestoff fra bakterier eller virus i svekket eller død form, eventuelt kun deler av smittestoffene.

VAKSINER ER EGENTLIG EN SVEKKET VARIANT AV EN FARLIGERE SYKDOM.

Det er svake eller døde smittestoffer som tilføres kroppen for å gjøre den immun mot sykdommen som det aktuelle smittestoffet bærer med seg.

Antigen

Et antigen er den aktive komponenten som lages av smittestoff som er drept eller svekket slik at det har nedsatt evne til å fremkalle sykdom.

De kan være laget av hele eller deler av inaktiverte mikroorganismer, levende, svekkede mikroorganismer, avgiftede giftstoffer (toksoider) fra bakterier, eller genteknologisk fremstilte mikrobe-bestanddeler uten sykdomsfremkallende egenskaper.

VAKSINASJON

Med vaksinasjon tilføres kroppen et antigen som ligner den mikroben det ønskes beskyttelse mot. Antigener kan fremkalle en immunologisk respons med dannelse av antistoffer og hukommelsesceller som vil gjenkjenne den ekte mikroben.

Teorien bak vaksinasjon er at dersom den vaksinerte senere smittes med denne mikroben, vil immunsystemet kunne reagere raskere og gi en bedre immunrespons som kan forhindre sykdom.

I virkelighet er immunsystemet mer komplisert og mye forståelse omkring måten det fungerer på er fortsatt ukjent.

Noen mennesker med et høyt antistoffnivå kan likevel ha svak immunitet mot en smittsom sykdom, mens de som har et lavt antistoffnivå kan ha sterk immunitet.

Det forekommer utbrudd med smittsomme sykdommer blant befolkninger med høy vaksinasjonsdekning.
Det finnes studier som viser utbrudd med meslinger i befolkning med hele 99% vaksinedekning for meslinger. (1), (2)


HVORDAN LAGES VAKSINER?

Vaksiner fremstilles av virus, bakterier, deler av bakterier eller bakteriegifter. I nyere tid er det også laget vaksiner ved hjelp av rekombinant DNA-teknikk (genteknologi).

Fremstilling av vaksiner skjer i flere trinn:

Antigenet produseres fra smittestoffet:

Bakterier i smittestoff dyrkes i spesielle medier som fremmer vekst. De trenger ikke levende celler for å reprodusere.

Virus må dyrkes i levende celler. Det brukes flere celletyper, f.eks. fertiliserte hønseegg, gjær og vev fra insekter, aper, hunder, gris, mus, insekter,  aborterte fostre, mm.

ABORTERTE MENNESKEFOSTER OG VAKSINER

Dyrkning skjer ved at dyrkningsvæsken tilsettes næringsstoffer for å fremme vekst. Disse inkluderer næringssalter og animalske produkter mm  
For celler fra aborterte menneskefostre brukes disse betegnelse/kodene:
WI-38, MRC-5, RA273, HEK-293, PER.C6

«VERO-celler» er fra apenyrer.
«MDCK-celler» er fra hundenyrer.

Det er mange substanser som brukes i forbindelse med dyrkning.
(3),(4),(5)

Bakterier- eller virus-smittestoffet svekkes eller drepes
Det brukes varme eller kjemikalier, f.eks. formalin/formaldehyd for å fremstille døde eller svekkede antigener.

Antibiotika
For å unngå kontaminasjon tilsettes antibiotika til dyrkningsvæsken.

Antigener separeres fra dyrkningsvæsken
Det brukes overflateaktive stoffer og filtrering til å frigjøre og separere antigener fra dyrkingsmedier.

Flere substanser tilsettes
Disse inkluderer stabilisatorer (øker holdbarhet), adjuvanter (fremmer immunrespons), emulgatorer (for blandbarhet), konserveringsmidler (i multidose-vaksiner), mm


VAKSINER KAN VÆRE FREMSTILT DIREKTE FRA ONDARTEDE KREFTSVULSTER

Food and Drug Administration (FDA) bestemte i et møte 12.9.2012 å godkjenne metoden for fremstilling av vaksiner direkte fra ondartede kreftsvulster fra mennesker, selv om det ikke kan garanteres at vaksinene ikke vil forårsake kreft i mottagerne.

REFERANSER

1) https://www.medicalnewstoday.com/releases/242403.php
2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/1884314/
3) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vaccine_ingredients
4) http://vaccineimpact.com/2015/new-fetal-cell-line-from-live-abortion-emerges-for-vaccine-production/?fbclid=IwAR3nA4xN-IxaB602CL10ku3nm6nlorWqb1YkpvrFPry_1fCaaS28dc9FrGk
5) http://www.newswithviews.com/Tenpenny/sherri123.htm
6) https://childrenshealthdefense.org/research_category/aluminum/
7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19004564
8) http://www.thinktwice.com/aluminum.pdf
9) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22470463?dopt=Abstract
10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12086312?dopt=Abstract
11) https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/conditions/antiphospholipid-syndrome/
12) https://childrenshealthdefense.org/known-culprits/mercury/thimerosal-history/mercury-is-not-safe-in-any-form-debunking-the-myths-about-thimerosal-safety/
13) https://www.medicalnewstoday.com/articles/320563.php
14) https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/formaldehyde/formaldehyde-fact-sheet
15) https://vactruth.com/2011/08/23/vaccine-ingredients-non-ionic-surfactants-tween-80-triton-x-100-nonoxynol-9/
16) https://vaccinechoicecanada.com/health-risks/anaphylaxis-allergies-asthma/polysorbate-80-risks-2/
17) http://informedcitizensagainstvaccination.blogspot.com/2009/11/polysorbate-80-aka-tween-80-allows.html
18) http://informedcitizensagainstvaccination.blogspot.com/2009/11/animal-products-contaminants-in.html
19) https://vactruth.com/2012/01/21/fly-in-my-vaccine-soup/
20) http://www.newswithviews.com/Tenpenny/sherri123.htm
21) http://www.ageofautism.com/2010/06/vaccine-contamination-a-threat-to-human-health.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ageofautism+%28AGE+OF+AUTISM%29&utm_content=Yahoo%21+Mail
22) https://sanevax.org/sane-vax-inc-announces-the-discovery-of-viral-hpv-dna-contaminant-in-gardasil/
23)  https://www.corvelva.it/it/speciale-corvelva/vaccinegate-en/what-did-we-find-in-the-mmrv-priorix-tetra-vaccine.html?fbclid=IwAR0h2OzMvnd0sYz3rmQuF7fL9Qpv7oFSuEKfpmA0Duc5zNv7Pu2POonGusc
24) https://vactruth.com/2013/08/05/doctor-vaccine-ingredients/
25) https://thevaccinereaction.org/2016/04/should-we-be-concerned-about-vaccines-made-in-china?fbclid=lwAR1j3iVyXWPsG_EluB8xPz5V8Od34lr18TmaxWuXK2H9p6tRf2EQU
26) https://www.jeremyrhammond.com/wp-content/uploads/2018/06/FDA-Vaccine-Approval-Process.pdf
27) https://childrenshealthdefense.org/news/court-hears-gardasil-science-and-moves-forward/?utm_source=mailchimp&fbclid=IwAR0p5Zo9FTBmdg7uPmPD-m8oaJ1914m3Ed-pa2Nl8lLGUET0q6g74uDgL1s
28) https://www.felleskatalogen.no/medisin/priorix-glaxosmithkline-562991
29) https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/m/mmr_ii/mmr_ii_pi.pdf
30) https://vactruth.com/?s=GBS

illustrasjon: adobe

Del 2:

Del 3:

Publisert

i

, ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.