Vaksinering av gravide og ammende

Til tross for at omikronvarianten ble erklært som langt mindre dødelig enn en vanlig influensa fortsetter FHI å insistere på nødvendigheten av å injisere den norske befolkningen med en fjerde oppfriskningsdose.

I brev av 12 september ber FHI kommunene om å forberede vaksinering av alle mellom 18 og 64 år med underliggende sykdom, ungdommer 12-17 år med alvorlig sykdom og alle gravide i 2. og 3. trimester. Fra før er alle over 65 år anbefalt denne oppfriskningsdosen.

Av det foreningen erfarer er oppfriskningsdosen testet ut på 8 mus før den fikk ‘godkjennelse’.

Anbefalingen til gravide, som knapt får drikke en kopp kaffe under svangerskapet, er spesielt alarmerende. FHI forklarer at «Gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere».

FHI glemmer å nevne at ikke-gravide på samme alder har så å si ingen risiko for å dø eller få alvorlige alvorlig mén av covid-19. Gravide med flerlingesvangerskap eller alvorlig underliggende sykdom er en lett identifiserbar tilstand som må vurderes i hvert tilfelle og ikke være argument for en generell anbefaling til alle gravide.

Enhver anbefaling bør ta utgangspunkt i en sammenligning med risikoen forbundet med selve vaksinen. En slik sammenligning av risiko viser at gravide bør holde seg langt unna den eksperimentelle vaksinen, og la immunforsvaret ta hånd om eventuell smitte med coronavirus.

FHI kan umulig ha unngått kjennskap til innholdet i Phizer’s kliniske studier som viste hårreisende alvorlige konsekvenser for gravide som deltok i studien. Dokumentene ble først forsøkt hemmeligholdt, men ble forlangt overlevert fra FDA (US Food & Drug Adminstration) til retten som følge av en rettskjennelse.

Takket være en rettskjennelsefra det nordlige rettsdistriktet i Texas ble FDA tvunget til å vise frem ca 450.000 sider fra Phizer’s kliniske studier. Phizer hadde skjult de alvorlige følgene for gravide ved å kategorisere dem som «tilfrisknet/løst». FDA satt på informasjonen om det store antallet spontanaborter fra 1 april 2021. De gjorde likevel ingenting for å forhindre at gravide fortsatte å bli anbefalt vaksinen.

Dataene var ikke bare vanskelig å tolke og uoversiktlige. 238 av de 270 gravide som deltok i studien fant man ingen utkomme for. Dr Naomi Wolfs analyse konkluderte med at at 44% av alle gravide kvinner som deltok i studien i gruppen av vaksinerte, mistet sitt ufødte barn (til sammenligning 10-15% normalt). En senere analyse av Dr Pierre Kory viste svakheter i hennes analyse og fant at av de 32 som man kunne spore opp utkommet for hadde hele 87,5% av disse endte i spontanabort eller dødfødsel.

Uavhengig av dette viste det seg også at 124 gravide deltakere rapporterte om bivirkninger, hvorav 58% var alvorlige. Disse tallene inkluderte alvorlige komplikasjoner og aborter. De 124 gravide utgjør 46% av alle gravide deltakere.

Erfaringstall fra flere steder i verden understøtter de kliniske studiedataene. Offisielle tall viser at fødselsraten i Sverige og Tyskland har stupt. Data fra Skottland viser en økning av spontanaborter med 200%. På sykehuset i Ontario observerte man hele 86 spontanaborter/dødfødsler mot normalt 5 eller 6. I Israel har man sett en økning på 34% av spontanaborter. Store økninger har blitt sett i data som kommer fra det amerikanske forsvaret.

Dr James Thorpe, en fødselslege/gynekolog med 42 års erfaring, og som overvåker 6000-7000 høyrisikofødsler i året har merket en massiv økning i antall spontanaborter, dødfødsler og komplikasjoner. Han minner om at det har eksistert i årtusener en gylden regel for gravide: Aldri benytt dårlig utprøvde medisinske inngrep, medisiner og vaksiner!

Det amerikanske rapporteringssystemet for vaksinebivirkninger VAERS rapporterte om 4941 spontanaborter etter covid vaksinen pr 12 august 2022. Men bare 1% av bivirkningene blir faktisk rapportert inn til dette systemet. Til sammenligning er fosterdødstallene for samtlige vaksiner akkumulert til VAERS de siste 30 årene 2239.

På bakgrunn av alle disse funnene er det ikke til å fatte at FHI i september 2022 anbefaler vaksinen for gravide kvinner. Det er vanskelig å finne ord for den urett som her begås.

Vi nevner avslutningsvis at de hemmeligholdte dokumentene avslørte hele 1223 dødsfall og 42.086 bivirkninger i løpet av de 3 første månedene i vaksinenes utrulling i USA. Vaksinering etter svineinfluensa ble stanset etter 25 dødsfall.

Publisert

i

, , , , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.