Si nei til globalt helsediktatur

Av Birgit Lie Haugen, intensivsykepleier, publisert hos Steigan

Alle har vel friskt i minne de absurde årene med lockdown, da vi ikke fikk besøke våre nære og kjære. Ikke gå i begravelser, bryllup og bursdager. Ikke feire jul, ikke 17. mai. Da barna ikke fikk gå på skolen, drive med idrett, kultur eller andre fritidsaktiviteter. 

Alt dette begynte da WHOs leder Tedros Ghebreyesus erklærte pandemi i mars 2020, og ikke å forglemme erklærte han også at WHO skulle være «in charge» for pandemien. Og slik ble det.

194 av FNs/ WHO s medlemsland fulgte i all hovedsak alt som kom fra WHO. Ikke minst var og er Norge en av de lydigste guttene i klassen. 

Når det gjelder lockdown, testing, isolering, sporing, karantener, maskebruk og masseinjisering med et nødgodkjent produkt har vi allerede erfart dette diktaturlignende regimet styrt av WHO, gjennom de siste årene, så dette er dessverre ingen fjern teori. Det er heller ikke konkursene, økningen av vold i nære relasjoner, eller lengre køer i psykiatrien. Dette er de brutale realitetene etter WHOs siste pandemi. Erklært på basis av et virus som hadde mer enn 99% overlevelserate.

Pussig nok var det underdødelighet i det livsfarlige pandemiåret 2020, da mediene varslet koronadødsfall på forsidene 24/7.

Mens det har vært overdødelighet på 11,5 % i 2022 etter at Covid-19 vaksinen ble rullet ut i 2021. 

Vaksinen som skulle være så trygg og effektiv og redde oss ut av den farlige pandemien har ført til titusenvis av bivirkninger, slik som blodpropper, hjertebetennelser hos ungdom, blødninger hos kvinner, utmattelse m.m. Kanskje også årsaken til turbokreft som har akselerert de siste årene. 

Tre av de fire Covid-19 vaksinene myndighetene solgte inn som trygge og effektive er trukket tilbake på grunn av skadeomfang og død. Ikke glem at også Covid-19 vaksinen var et tiltak frontet av WHO, med våre politikere som lydige redskaper og » salgsrepresentanter».

Fem helsearbeidere måtte bøte med livet på grunn av Astra Zeneca vaksinen. Det er et graverende faktum at disse døde fordi de lojalt fulgte myndighetene. Hvorfor snakkes det ikke mer om denne tragedien?

Erna Solberg kalte det en «borgerplikt» å ta injeksjonene. Hva slags konsekvenser bør det få når myndighetene pusher dødelige injeksjoner på befolkningen?

Når WHO i slutten av mai 2024, altså om en måned vil at alle helseministeren signerer på ny WHO traktat og nye IHR ( internasjonale helsereguleringer) innebærer det at WHO får enda større makt til å diktere nasjonale beslutninger i en ny pandemi, eller enhver unntakstilstand som WHO kan finne det opportunt å innføre.

Hvor ble det av den nasjonale sjølråderetten? Hvor ble det av «all makt i denne sal» (Sverdrup om Stortinget) Hvor ble det av demokratiet?

Sakte, men sikkert forsvinner demokratiet vårt. Folkestyret vårt. Makten flagges ut av landet. Bill & Melinda Gates Foundation er som kjent nest største bidragsyter i WHO. I tillegg har Gates uttalt at vaksiner er hans beste investering. Dette er bukken som passer havresekken.

Så hvem er det egentlig våre politikere avgir makt til? Til den internasjonale finanskapitalen, representert ved bla Bill Gates, som har infiltrert WHO/FN? 

Partnerskap mellom World Economic Forum og FN (WHO) ble inngått 13.juni 2019. Det innebærer at verdens rikeste multinasjonale selskaper, inkludert legemiddelindustrien, som Pfizer, Moderna, Astra Zeneca m.m har fritt leide inn i et konkursrammet FN, med byråkrater som følger dagsorden til de rike som kommer med pengene.

Som kjent er det mest mulig profitt og kontroll det handler om i næringslivet. At WEF har som mål å inngå offentlige -private partnerskap burde i seg selv få alle alarmklokker til å ringe.

Når en statssekretær som Krat Bjørnholt i helse og omsorgskdepartementet står på NRK Debatten og forsikrer det norske folk om at det ikke er snakk om å avgi suverenitet til WHO, så har det like stor troverdighet som når Jonas Gahr Større forsikret det norske folk i TV ruta for få år siden om at inngåelse i ACER ikke ville påvirke norske strømpriser.

Ap og Høyre vil signere på alle avtaler som flagger makt ut av Norge. Dessverre har også Senterpartiet solgt sjela si og går imot sitt eget partiprogram.

Slike tjenere er selvfølgelig internasjonal finanskapital fornøyd med. For de trenger lydige nasjonalstater ombord, slik kan verden styres fra en sentral /WHO. Samme meny i alle land. Verdens helse blir styrt som en Mc Donalds kjede. 

Karrierepolitikerne på Løvebakken ser ut til å være mye mer opptatt av en mulig framtidig karriere i Brussel, Genève eller New York, enn å tjene det norske folk, som er oppgaven de er satt til. 

Det er derfor svært liten grunn til å ha tillit til disse som nå sitter i regjering, og danner flertall med Høyre. Disse ivrer for mer makt til internasjonale organisasjoner, som WHO, som er styrt for en stor del av private interesser, inkludert legemiddelindustrien. 

Med ny smittevernlov vedtatt i Stortinget i januar 2024, vil regjeringen ved en ny pandemi kunne unngå å gå via Stortinget.

Dermed vil regjeringen alene kunne f.eks stenge ned landet igjen, dersom Tedros Ghebreyesus ber dem om det.

Og med regjeringen menes det i praksis antakelig et par personer, siden det ved forrige pandemi har kommet fram at det var nærmest bare statsminister Solberg og daværende helseminister Høie som var involvert. I tillegg til et par fra Helsedirektoratet og FHI. 

Ergo var det en håndfull personer som stengte ned landet i 2020. Beslutningsprosessene knytter til dette ba Erna Solberg om 100 års hemmelighold for. Hun fikk 60 år. Hvorfpr vil hun ha hemmelighold, er ikke Norge lenger et demokrati? Hemmeligholdet burde selvfølgelig bli opphevet, nå som kontrollkomiteen skal gjennomgå pandemihånteringen. 

Verdt å merke seg at så å si alle partiene på Stortinget stemte i mot den nye bestemmelsen i Smittevernloven i januar i år, men regjeringen ( AP og SP) fikk sammen med APs tvillingparti Høyre flertallet. 

Det er alvorlig at disse tre partiene styrer landet utfor bakke, med sin iver i å underlegge landet WHOs nye traktat, som vil binde befolkningen enda mer neste gang Tedros Ghebreyesus og hans tidligere arbeidsgiver Bill Gates og co finner det for godt å erklære unntakstilstand verden over.

Med isolering, overvåking, sprøyter, portforbud, maskebruk m.m

Det er på tide å si nei til et slik verdensomfattende diktatur. Signer oppropet om at norsk helseminister sier nei til ny WHO traktat og nye Internasjonale helsereguleringer (IHR) nå.

Birgit Lie Haugen, intensivsykepleier


Signer oppropet.

illustrasjon: adobe

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.