K-ordet og Ernas retorikk

Tekst: Trond Skaftnesmo

Da endringene i smittevernloven skulle opp til andre gangs behandling i Stortinget den 4. januar, nyttet Erna Solberg anledningen til å slå knallhardt ned på «konspirasjonsteorier». I løpet av de siste 2-3 minuttene gjentok hun k-ordet hele 7 ganger. Retorikken var påfallende. Men er den effektiv? Og er den legitim? Er det med andre ord greit å stigmatisere en stor og sammensatt gruppe mennesker med en slik nedsettende term?

* * *

Når Erna først hadde begynt å si «konspirasjonsteori» tre ganger pr minutt, hva mer fikk hun da tid til å si? Vel, Erna er effektiv. Så hun fikk også tid til å gi flere negative karakteristikker av k-teoretikerne og fortelle oss at de er… farlige om de får fotfeste, de fører til polarisering og mistillit, de truer demokratiet, de truer liv og helse og de har hatt demonstrasjoner med brenning av munnbind. Det siste viser vel at Erna ikke er helt opplest på forskningen mht. effekten av munnbind. Den siste studien fra fire norske FHI-tilknyttede forskere, viser en 33-40% økning av risikoen for å få COVID blant dem som jevnlig brukte masker sammenlignet med dem som ikke gjorde det. Så da var det altså likevel en grunn til å brenne maskene, som folk hadde blitt påtvunget uten et skikkelig vitenskapelig grunnlag. Erna kunne brukt sin opptreden den 4. januar som en anledning til å si unnskyld til alle som led under maskepåbudet. Men den sjansen lot hun gå fra seg.

Det var strengt tatt bare én «konspiratorisk» påstand Erna tok fatt i og forsøkte å tilbakevise. Folk hadde henvendt seg til henne på gaten, kunne hun fortelle, og uttrykt bekymring for at de endringer som nå gjøres med smittevernloven er en tilpasning til WHO, for at de i fremtiden skal kunne diktere vår helsepolitikk. Det første som er å si til dette, er at hvis det er noe vi kan være stolte av med vårt demokrati, så er det vel at folk våger å henvende seg til en toppolitiker og si hva de mener. Men Erna etterlot ingen tvil om at dette var k-teoretikere, som altså er farlige for demokratiet, som truer liv og helse … osv. Så da spørs det hvor lenge vi vil ha den situasjonen, at «folk flest» våger å si sin mening til Erna og andre av våre toppolitikere.

Forbindelsen mellom smittevernloven og de planlagte endringene i WHOs vedtekter (IHR), er ellers grundig gjennomgått av jusprofessorene Hans Petter Graver og Morten Walløe Tvedt i Aftenposten 15. desember 2023. Det er ikke nødvendig å gjenta alt det de sier der, men de ser altså endringene i smittevernloven som en klar WHO-tilpasning. De sier blant annet dette:

– «I International Health Regulation er det foreslått regler […] om isolering, karantene og begrensninger i bevegelsesfriheten. En forpliktelse i IHR er at land skal gjennomføre en anbefaling fra generalsekretæren i WHO umiddelbart etter at han har vedtatt den. Selv om det er usikkert om noe slikt blir vedtatt, passer en ny paragraf 4-3a som hånd i hanske. I IHR er det nemlig også foreslått at medlemslandene skal lage lovbestemmelser på forhånd som gjør at helsebyråkratene skal kunne gjøre anbefalingen fra WHOs generalsekretær i nasjonal rett umiddelbart. Nye paragraf 4-3a forhåndsoppfyller forslag til endringer i IHR.»

Er også dette konspirasjonsteorier? Eller er det et legitimt og viktig innspill i debatten fra faglig kompetente personer? Jeg våger å mene det siste. Erna fremhever derimot dette som et typisk

eksempel på en «konspirasjonsteori». Og da har hun vel gått langt i et forsøk på å stoppe debatten. Var det hele meningen med hennes merkelige opptreden i Stortinget den 4. januar?

Hva er så Ernas svar på påstandene om tilpasning til WHO? Essensielt dette: «WHO gir mange anbefalinger, men ingen pålegg.» Hun nevnte også at vi under koronapandemien flere ganger gikk våre egne veier, til og med innførte strengere tiltak enn de WHO anbefalte.

Enten snakker Erna Solberg mot bedre vitende eller så er hun fryktelig dårlig informert om hva som nå skjer under forhandlingene om en ny pandemitraktat, samt revisjonene av IHR. Hovedmomentet i hele denne prosessen (og derfor kan jeg vanskelig tro det er ukjent for Erna), som har pågått siden våren 2022, er jo forslagene om å omgjøre WHO fra å være et rådgivende til å bli et maktutøvende organ. Det ligger forslag på bordet om at medlemslandene må gjennomføre generaldirektørens anbefalinger «uten opphold». Og da får «anbefalinger» plutselig en helt ny mening. Da betyr det pålegg.

De bekymringer for vårt selvstyre og demokrati som «folk flest» har ytret til Erna, er altså helt i overensstemmelse med de bekymringer som kompetente rettslærde har ytret. Det er nok å ta en titt på de ulike forslagene som foreligger, både mht. pandemitraktat og revisjoner av IHR, for å dele denne bekymringen. Å bli anklaget for å være «farlig for demokratiet» for å ytre slike bekymringer, og så bli stemplet som «konspirasjonsteoretiker», er da så fantasifullt at det er vanskelig å ta det helt alvorlig. Joda, alt dette er foreløpig bare forslag. Men de går alle i samme retning. Derfor kan vi ikke ta Ernas forsikringer om at ingenting av dette blir vedtatt helt på alvor. Spesielt ikke når vi nå ser, takket være revisjonene i smittevernloven, at det er lagt til rette for at en ikke trenger en egen Stortingsbehandling på WHO-saken. Graver og Walløe Tvedt (15/12) sier om dette: «Fra IHR opprinnelig ble vedtatt og da de ble revidert i 2005, har Stortinget aldri behandlet om Norge skal være bundet til disse folkerettslige forpliktelsene. Vedtar Stortinget paragraf 4-3a nå, kan Helse- og omsorgsdepartementet argumentere med at Stortinget heller ikke i 2024 trenger å behandle Norges tilslutning til IHR.»

Tilbake til våre innledende spørsmål: Er Ernas retorikk effektiv? Og er den legitim? Jeg vil gjerne svare nei på begge spørsmål. Men jeg litt i tvil om det første. Erna er en dreven politiker og hun ville ikke ha hamret inn ordet «konspirasjonsteori» slik hun gjorde om hun ikke trodde det hadde en tilsiktet virkning. Men folk har kanskje blitt lei av å avspises med en negativ term, et fyord, når de spør etter fakta og argumenter.

Så det kan være at Erna Solberg har feilbedømt opinionen denne gangen. La oss håpe det, for demokratiets skyld.

Trond Skaftnesmo er filosof og naturforvalter. Han skrev høsten 2023 boken Det globale helsetyranniet, som handler om WHOs forsøk på å bli et maktutøvende globalt organ for helsepolitikk.

Illustrasjon: Skjermdump opptak stortingssalen 04.01.24

Publisert

i

,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.