Alvorlige hjerneskader og adferdsavvik hos rotter født av mRNA-vaksinerte mødre

enigma

Autismelignende trekk og redusert antall nevroner hos avkom av rotter eksponert for Pfizers mRNA-vaksine under svangerskapet.

En ny studie (10.01.24) gjorde funn av adferdsavvik hos de mannlige avkommene av rotter som var vaksinert med Pfizers BNT162b2-vaksine under svangerskapet. Kontrollgruppen som fikk saltvann og de kvinnelige avkommene i eksperimentgruppen var asymptomatiske.

Forskerne valgte å kalle adferdsuttrykket til de symptombærende rottene for autisme-lignende basert på sosial tilbaketrekning og repeterende adferdsmønster med preg av dysfunksjonell interaksjon, samt utfordringer relatert til innlæring og motorikk. Rottene ble testet med standardiserte modeller for vurdering av adferd, hukommelse og motorikk.

Histologiske funn i hjernene til rottene viste alvorlige strukturelle avvik med 30% reduksjon av nevroner i kritiske områder av hippocampus CA1 og CA3. De ble også funnet signifikant lavere celletall i deler av cerebellum. Forskerne angir at strukturene er svært sentrale for overlevelse og utvikling hos alle pattedyr, også mennesker.

Avvik i genuttrykk med betydning for molekylære aspekter i sammenheng med nevrotransmittorsubstans ble også registert. Det er antatt at inflammatoriske hendelser i tilslutning til vaksinering under svangerskapet er sentralt for summen av skader hos de mannlige rotteavkommene.

Denne type adferdsavvik er også hos mennesker kjent for å ramme gutter i høyere grad enn jenter, hvor man finner en økt nevrologisk sårbarhet hos guttefostere under svangerskapet. Mistanke omkring utvikling av autisme som følge av vaksinering er ikke et nytt fenomen.

Man kan tenke seg at funnene har betydning for i hvilken grad man bør revurdere vaksinering av gravide med eksperimentell genterapi i form av mRNA vaksiner i framtiden.

Kilde og illustrasjon: https://link.springer.com/article/10.1007/s11064-023-04089-2

Illustrasjon: Adobe

Publisert

i

, , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.