Vaksinene var verre enn borgerkrigen – Av Dr Peter Mc Cullough

Dr. Peter McCullough avgav vitneprov for Arizonas Lovgivende forsamling:

Vaksinen har til nå tatt livet av minst 600 000 i USA.

Påstandene springer ikke ut fra hans fantasi, men bygger på offisielle data. Vi skal ikke utdype det han hevder for det er et ganske enkelt regnestykke.

I 2021 ble det rapportert 9000 døde som følge av vaksinen. En vet fra før at underrapportering er på mellom 30 og 40 ganger, slik at velger en det laveste tallet 30, blir det faktiske antallet 270 000 døde. Han viser også til 2 andre undersøkelser fra USA som peker på tall av en lignende størrelsesorden. Tar en med tallene fra 2022 havner en rundt 600 000 døde USA-borgere.

Ifølge historiske data døde ca. 620 000 mennesker i borgerkrigen i USA.

Det kunne være av interesse å se hvilke tall vi står overfor i Norge. Bare ved å bruke samme regnestykke på norske forhold vil det dreie seg om rundt 10 000 mennesker. Overdødeligheten i Norge i denne perioden er i denne størrelsesorden.

Men det er strengt forbudt å stille spørsmål om vaksineringen er årsaken til økningen i dødelighet. Myndighetene vil ikke engang undersøke muligheten selv om det er den enkleste sak i verden. Vi har to store grupper: Vaksinerte og uvaksinerte. I tilknytning til alle dødsfall kan en sammenligne disse gruppene.

Vi forstår hva motstanden mot en slik undersøkelse bunner i. Blir noe slik bekreftet har vi en skandale for store deler av helsevesenet, mediene og våre politiske myndigheter. Store deler av befolkningen er lurt/presset til å ta en vaksine som viser seg å være noe helt annet enn det som ble fortalt.

Det hadde vel vært greit å få avkreftet spørsmålet for å få unna slike spekulasjoner som dette – eller…

Knut Lindtner
Redaktør

Gjengitt med velvillig tillatelse fra nettavisen www.derimot.no

Publisert

i

, , , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.