Denne siden er under utarbeidelse

Aktørene i vaksinepolitikken

 • Media – de store mediehusene og den uavhengige pressen

  Media – de store mediehusene og den uavhengige pressen

  De store mediene har under hele pandemien vært pådrivere med å spre frykt i befolkningen med store krigsoverskrifter og kontinuerlige og repeterende budskap om smittetall og dødsfall. Disse mediene har blitt talerør for myndighetenes koronapolitikk og har i liten grad klart å stille noen kritiske spørsmål til politikerne eller formidle et nyansert bilde av situasjonen.  Som…

 • Internasjonale deklarasjoner og opprop mot korona-politikken

  Internasjonale deklarasjoner og opprop mot korona-politikken

  Helt siden verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte pandemi i mars 2020 har flere fagmiljløer, immunologer ledende professorer og vitenskapsfolk over hele verden gått sammen for å varsle politikere og myndigheter om den store risikoen man utsetter befolkningen for ved å ensidig satse på omfattende nedstegninger og massevaksinering som eneste strategi for å håndtere koronasituasjonen.

 • Hvor står de politiske partiene i vaksinesaken?

  Hvor står de politiske partiene i vaksinesaken?

  Foreningen for Fritt Vaksinevalg har spurt de politiske partiene i 2017, 2019 og 2021 om hvordan de stiller seg til sentrale spørsmål i vaksinesaken. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er de partiene som foreløpig har vedtatt på sine landsstyremøter at de ønsker å innføre tvangsvaksinering i Norge. Flere respresentanter fra Høyre har ytret ønske om tvangsvaksinering av helsepersonell.…

 • De sentrale aktørene i samfunnet

  De sentrale aktørene i samfunnet

  Vi vil her lage en oversikt over de sentrale aktørene i samfunnet når det gjelder beslutninger som taes i forhold til vaksinasjonsprogrammene og hvordan nytt lovverk blir implementer.  StortingetPolitiske partierHelse- og OmsorgsdepartementetHelsedirektoratetFolkehelseinstituttetFagmiljøene