Sensur, overvåkning, kontroll

Overvåkning og skjult kontroll har i flere tiår foregått i stor utstrekning i de s.k. frie demokratier. Selv sterkt faglig forankret kritikk som ytres av folk som endog bekler de høyeste akademiske posisjoner, tolereres ikke. Det har i årevis rådet en omfattende sensur og forfølgelse på vaksineområdet. Vi er nå vitne til omfattende bestrebelser på å få full kontroll med hva som skal bli fortalt oss på nesten alle andre områder. Dette er bestrebelser som myndigheter, gigant-konserner, media og politikere i mange land – ikke minst Europa og Nord-Amerika – står bak. WHO-saken viser med all tydelighet hvilken totalitær utvikling vi går i møte, hvis ikke folk våkner og får endret kursen. Hvis du befinner deg i et rom hvor dimmebryteren gradvis skrur lyset ned, vil du ikke oppdage at lyset slukner før det er for sent. Går WHO-forslagene igjennom, vil lyset slukne over Europa og resten av verden.