Smittevernloven – Departementet holder tilbake viktig informasjon

Hør intervjuet på Antijantepodden.

Professor i rettsvitenskap, Morten Walløe Tvedt, har belyst flere sider av § 4-3a i Smittevernloven som er til behandling på Stortinget i disse dager. Loven gir regjeringen fullmakt til å innføre smitteverntiltak som karantene, isolasjon og begrensinger i bevegelsesfriheten, uten at Stortinget involveres. Han mener det er påfallende at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har informert Stortinget om at lovendringen passer som hånd i hanske med endringer som gjøres i Verdens helseorganisasjons International Health Regulations (IHR) i disse dager. Ifølge Grunnloven § 26 annet ledd skal Stortinget ta stilling til om man skal slutte seg til internasjonale avtaler, dersom de krever en lovendring. Jussprofessoren frykter at dersom man innfører den foreslåtte endringen i Smittevernloven nå, kan det medføre at man ikke trenger å legge frem den nye IHR for Stortinget – fordi den ikke lenger medfører at loven må endres. Han mener det er en svært alvorlig situasjon fordi IHR innebærer en betydelig suverenitetsoverføring til WHO. Walløe Tvedt håper å nå ut til de som skal ta avgjørelsen med et forslag om å i alle fall foreslå to endringer i loven: 1: Makten gis til «Kongen i Statsråd» som er hele regjeringen, istedenfor «Kongen» som i praksis betyr at makten overføres til helsemyndighetene. 2: Stortinget må involveres.

Professor Morten Walløe Tvedt:
› Høgskolen i Innlandet
› Facebook

Kronikk av professorene Hans Petter Graver og Morten Walløe Tvedt:
› Varsko for demokratiet. Vedtas endring i smittevernloven, gir Stortinget seg selv flere røde kort.

Relaterte nyhetsartikler m.m.:
› nrk.no: Maktoverføring til «Kongen» skaper bråk
› nrk.no: Flertall for å stramme inn smittevernloven i kveld – kritikken hagler
› advokatbladet.no: Flertall for å gi regjeringen fullmakt til å innføre smitteverntiltak utenom Stortinget
  • stortinget.no: Votering fordelt på parti
    ◦ Arkivert side
  • stortinget.no: Votering fordelt på representant
    ◦ Arkivert side

NRK Debatten 19. oktober:
› Skal WHO bestemme mer over nordmenns helse?
› Forhandlingar om pandemi-makt skapar bekymring

Antijantepodden

Kilde: Antijantepodden

Illustrasjon: adobe

Publisert

i

, ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.