Hvorfor ble tilgjengeligheten av antiarytmika kraftig redusert i 2021, da etterspørselen var maksimal?

-Og hva er årsaken til at farmasøytisk industri plutselig valgte å ikke følge markedskreftene? Vi ser fortsatt en normaliseringsprosess av den nye diagnosen SADS i media. Hvorfor dør friske, velfungerende voksne brått og uten forvarsel etter at de er utsatt for eksperimentell genterapi?

enigma

I henhold til forskning og ulike databaser synes det å være en svært tydelig sammenheng mellom mRNA-COVID-19-vaksinering og hjertesykdom hvor arytmier ved siden av myokariditt, inflammasjon, blodpropper, samt mikro- og makrosirkulatoriske forhold har fått oppmerksomhet gjentatte ganger. Denne artikkelen retter seg kun mot arytmiene.

We report a case series of patients affected by cardiac arrhythmias post-mRNA vaccine from our clinical practice and the literature. Reviewing the official vigilance database, we found that heart rhythm disorders after COVID vaccination are not uncommon and deserve more clinical and scientific attention. Since the COVID vaccine is the only vaccination related to this side effect, questions arose about whether these vaccines could affect heart conduction. Although the risk–benefit ratio is clearly in favor of vaccination, heart rhythm disorders are not a negligible issue, and there are red flags in the literature about the risk of post-vaccination malignant arrhythmias in some predisposed patients. In light of these findings, we reviewed the potential molecular pathways for the COVID vaccine to impact cardiac electrophysiology and cause heart rhythm disorders.

ncbi

Plutselig hjertestans hos unge friske og indrettsutøvere

Selv om media i hovedtrekk har syndet informasjonsmessig, har de vært behjelpelige med informasjon om unge friske idrettstjerner og atleter som uforventet og plutselig har falt døde om av hjertestans. Fenomenet hadde et drastisk oppsving fra midten av 2021 nokså synkront med lanseringen av mRNA-eksperimentet. Man må anta at flertallet av idrettutøverne ble vaksinerte – for å kunne delta på konkurranser, treningsleirer og reiser tilknyttet deres utøvelse.

Fenomenet er som vi vet ikke kun å gjenfinne blandt atleter, man har også i svært betydelig grad sett alvorlig forkomst overdødelighet som følge av plutselig oppstått hjertesykdom generelt hos unge i befolkningen. Gjentatte ganger har internasjonalt anerkjente kardiologer påpekt den plutselige økningen, hvorpå flere har satt forekomsten i sammenhengen med COVID-vaksinering.

Typiske arytmier

Som nevnt har bekymring vært knyttet til en rekke hjertetilstander. I denne sammenhengen nevnes kun to klassiske arytmier.

Hjertet som består av et elektrisk ledninsnett styrt av sinusknuten deles i fire kammere, to forkammer(atrier), og to hovedkammer (ventrikler). Forstyrrelser i de elektriske impulsene kan skje på ulike steder i hjertet. Den vanligste typen forekommer i atriene der disse blir stående å «viberere». Denne tilstanden behandles oftest med betablokkade, blodfortynnede, elektrosjokk, eventuelt ablasjon. Mange med atriflimmer blir tilnærmingsvis friske.

Den andre, langt mer alvorlige formen for arytmi, rammer ventriklene hvor hjertets pumpekraft opphører som følge av ventrikkelflimmer (VF) eller ventrikkeltakykardi (AT). I slike tilfeller dør pasienten dersom det ikke blir startet hjerte-lungeredning umiddelbart, hvor sjokk i form av strømstøt (defibrillering) er den sentrale behandlingen. Man sjokker da pasienten ut av den elektriske stormen, hvorpå sinusknuten «restarter» og overtar med en ordnet rytme. Ved siden av dette brukes ulike medikamenter som adrenalin for pumpekraft og amidarone, samt indikerte elektrolytter rettet mot selve arytmien.

Dersom en pasient med VF eller VT ikke har responert etter to sjokk gis amiordarone. Medikamentet er et av de mest effektive antiarytmika man har, og vellykket brukt i hjerte lungeredning i flere tiår.

Hvorfor ble tilgjengeligheten av amiordarone kraftig redusert i 2021 da etterspørselen var maksimal?

I siste halvdel av 2021 og fortsatt i dag – tre år senere – hører man stadig vekk om global mangel på amiordarone på sykehusene. Mulig ikke så merkelig tatt det enorme forbruket i betraktning? En opplagte sammenhengen prisgitt økt etterspørsel synes som en legitim forklaring? Likevel er det ikke så enkelt. Midt under den mest ekstreme arytmi-situasjonen verden har sett – opphørte en stor andel av produksjonen fra farmasøytisk selskaper i siste halvdel av 2021, hvorpå man fortsatt i 2024 kan lese om «global shortage».

 • Reason for the Shortage
  • AuroMedics discontinued amiodarone in mid-2021.
  • Baxter has Nexterone premixed bags available.
  • Fresenius Kabi did not provide a reason for the shortage.
  • Hikma did not provide a reason for the shortage.
  • Viatris did not provide a reason for the shortage.
  • Sagent discontinued amiodarone 50 mg/mL 3 mL syringes in June 2019.

Man kan spekulere. Uvhengig av logikk – det fremstår merkelig at man kan utvikle og produsere flere milliarder doser genterapeutiske og eksperimentelle vaksiner i løpet av 10 mnd, mens det ikke finnes noen beredskap for produksjon av tradisjonell antiarytmika under en høyst reell og dødelig pandemi av hjertearytmi. Istedet velger man å redusere produksjonen betraktelig uten kompensatorisk produksjon. Skal man tro AHLR algoritmen til Norsk Resuscitasjonsråd 2021 – så er amiordarone like aktuell – som det faktum at medikamentet fortsatt, i 2024, er en høyst etterspurt mangelvare.

Publisert

i

, ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.