Kjerkol med ufullstendig informasjon til Stortinget omkring endring av Smittevernloven

Utdrag fra professor Morten Walløe Tvedts leserinnlegg hos KSU 11.12.23

12. desember skal Stortinget stemme over en ny § 4-3a i smittevernloven. Endringen innebærer at helsebyråkratene skal kunne vedta isolering, karantene og andre begrensinger i bevegelsesfriheten. Den foreslåtte forskriftshjemmelen flytter makt fra Stortinget til helsebyråkratene. Stortinget blir i praksis bedt om å gi fra seg makt.

Da den foreslåtte lovendringen ble debattert i Stortinget 8. desember, gav helse- og sosialminister Ingvild Kjerkol ufullstendig og unøyaktig informasjon om innholdet i lovteksten.

Kjerkol hevdet at det er «Kongen i statsråd» som skal ha hjemmel til å innføre diverse begrensninger i bevegelsesfriheten, men i lovforslaget står det bare «Kongen». Betydningen av dette er sentral: formuleringen «Kongen i statsråd» betyr hele regjeringen og innebærer at myndigheten ikke kan delegeres til Helsedirektoratet. Når ordet «Kongen» brukes alene, kan regjeringen overføre myndigheten til å vedta forskrift om isolat til for eksempel helsedirektøren. Helse- og omsorgsministeren ga inntrykk av at bestemmelsen kun skal brukes i helt ekstraordinære tilfeller, men ingenting i ordlyden stiller slike krav. Ordlyden i ny § 4-3a bør klart bruke «Kongen i statsråd», dersom Kjerkol mener at vedtaket må fattes av Regjeringen…

Les videre hos KSU

Mer fra Morten Walløe Tvedt:

Mer om saken hos Steigan:

Illustrasjon: Adobe

Publisert

i

,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.