Smittevernloven tilpasses pandemiindustrien

En tidslinje med finansielle og juridiske betenkeligheter krydret med et pulverisert demokrati.

Kronikken Erna Solbergs samfunnseksperiment var katastrofalt viser til de økonomiske konsekvensene av pandemitiltakene:

Forskere ved FHI konstaterer nå med fagfellevurdert forskning at vi i beste fall forlenget livene til et par tusen eldre med et par år til en prislapp på minst 100 millioner kroner per person.

De mer påfallende og interessante økonomiske aspektene gjenfinner man likevel ikke i tilslutning til og i etterkant av nedstegningen 12 mars 2020 – derimot i forkant.

En tidslinje verdt milliarder

Man må altså lengre tilbake i tid, hvor man finner at pandemiinvesteringene allerede var godt i gang flere år i forkant av Coronautbruddet. Stadige milliardtransaksjoner fra Erna Solberg til Bill Gates i samarbeide med WEF, CEPI, GAVI og WHO var et faktum allerede i 2017. Kongehuset lot seg også forføre som ledd i en tillitsskapende kampanje hvor kronprinsen stadig vekk lot seg imponere av Bill Gates.

Dette er kun overflaten av uheldige forbindelsene mellom norske myndigheter og den organiserte pandemiindustrien. Man innser raskt hvordan Norge har en svært sentral rolle i dette nettverket. En oppfatning som ble styrket da pandemiberedskapsorganet CEPI ble stiftet med hovedkontor i Norge i forkant av pandemien. CEPI, som fungerer som en interesseorganisasjon for legemiddelindustrien bidrar til rolleblanding der farmasøytisk industri innehar sentrale faglige posisjoner i beslutningsprosessene omkring valg av pandemivaksiner.

Lovverket ble og blir endret

Det er likevel ikke kun på det økonomiske planet at betenkelighetene kommer til uttrykk. Allerede fra 2009 så man hvordan WHO endret pandemi-begrepet definisjonsmessig slik at det ikke lengre befatte seg med dødelighet og alvorlig sykdom. Kriteriene ble dermed svært lave for å erklære pandemi. Noe som var sentralt da svineinfluensaen utløste produksjon av den narkolepsifremmende krisevaksinen «Pandemrix» i 2009.

WHO for years had defined pandemics as outbreaks causing “enormous numbers of deaths and illness” but in early May 2009 it removed this phrase—describing a measure of severity—from the definition.

BMJ (WHO and the pandemic «conspiracy» 2010)

Mellom 2009 og 2020 så man stadig hvordan lovverket ble manipulert i form av ulne paragrafer og spekulativt beredskapslovverk. Mye av denne aktiviteten foregikk i det skjulte, noe som ved flere anledninger ble påpekt, blant annet av lege og politiker Kjersti Toppe.

Videre så man hvordan bioteknologiloven ble omskrevet 2 mnd. før Corona pandemien startet – hvor man omregulerte profylaktisk genterapi til vaksiner, noe som beleilig nok medvirket til at lovverket ikke kom i konflikt med mRNA vaksinene.

…På det tidspunktet ble bioteknologiloven endret for å tilpasses de nye profylaktiske genterapeutiske vaksinene – hvilket var direkte knyttet opp mot pandemivaksinene. Men det er likevel ikke slik at endringene av lovverket ble utformet på dette tidspunktet – prosessen startet allerede i 2019 – altså før den angivelige pandemien inntok scenen.

Pandemiindustriens nytte av å endre smittevernloven

Tidslinjen har vist oss et bilde av myndigheter med svært intime forbindelser til farmasøytisk industri og overnasjonale aktører. Nå skal det altså stemmes over endringer av smittevernloven. Dette er endringer som setter stortinget på sidelinjen som kontrollorgan til fordel for helsebyråkrater med tette forbindelser til industrien ved fremtidige pandemier. Professor Morten Walløe Tvedt og professor Hans Petter Graver illustrerer i sin kronikk i Aftenposten hvordan vårt demokrati forvitrer i disse prosessen knyttet opp mot WHO forhandlingene, hvor nasjonalt lovverk må vike for farmasøytisk industri og deres interesser.

enigma

Ytterligere kilder:

Illustasjon: Skjermdump fra VG 18.01.2017

Publisert

i

, , , ,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.