REK ignorerer henvendelse angående mRNA eksperimenter på norske barn

enigma

Det ble i oktober sendt en henvendelse til Regionale forskningsetiske komiteer (REK) i anledning et nært forestående mRNA-vaksineeksperimentet på norske barn i aldern 5-11 år. REK har så langt ignorert henvendelsen – hvor det bes om innsyn i grunnlag for godkjenningsprosessen.

Som kjent stilles det strenge krav for å utføre eksperimenter på barn, noe Forskningsetisk komitè selv påpeker. Vi oppfordrer derav våre lesere til å kontakte REK for begrunnelse av godkjenningsprosessen omkring den omtalte studien: ID nummer: 442797.

Innsikt i tematikken gjenfinnes i vår tidligere artikkel «5-12 åringer deltar i mRNA-vaksineeksperiment ved norske sykehus«

Vi har blant annet kritisert prosjektet for retorisk ansvarsfraskrivelse, hvor foreldrene tilsynelatende risikerer å blir stående med omfattende ansvarsbyrde basert på ordlyden «..hvor foreldrene ønsker at barnet skal vaksineres mot COVID-19″

Det er også her sentralt å påpeke hvordan foreldrene forespeiles at barna skal motta en vaksine – dette fordi man vet at mRNA-terapi fram til juni 2020 var klassifisert som genterapi i enhver juridisk og medisinsk sammenheng. Denne artikkelen utdyper hvordan myndighetene omdefinerte begrepet profylaktisk genterapi til vaksiner i tilslutning til radikale endringer av Bioteknologiloven (2019-2020) uten noen form for saksspesifikk samfunnsdebatt:

Rent teknisk snakker man altså om forskning uten nytteeffekt i kombinasjon med aldersbetinget elevert risiko for bivirkninger til en eksposisjonsgruppe uten samtykkekompetanse. Ytterligere forsterket av sannsynlig definisjonsmessig betinget mangelfullt samtykkegrunnlag hos de foresatte som pålegges forsteket ansvarsbyrde basert på retorisk fundert ansvarsfraskrivelse i regi av forskningsinstitusjonen. 

5-12 åringer deltar i mRNA-vaksineeksperiment ved norske sykehus 2023.

Opprinnelig artikkel kan leses her

Kilder:

https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/bestemte-grupper/barn/

https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=2552365

https://www.helse-bergen.no/kliniske-studier/fase-2-studie-effekt-og-sikkerhet-ved-redusert-doseregime-pa-covid-19-vaksine-gitt-til-barn-som-har-gjennomgatt-covid-19-infeksjon-covacc?fbclid=IwAR1BFXo-6Gold96opX_6sZnC7khLaAMulXYR2FOSob7BzCCkLclguNlKbaI

https://www.regjeringen.no/contentassets/4d5fc5a491da4e7a9f82d6832a75e745/no/pdfs/prp201920200034000dddpdfs.pdf

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3

Illustrasjon: Adobe

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.