Smittevernloven: Kampen for demokratiet fortsetter

Mandag 18.12.23 stemte Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet for endring av smittevernloven  § 4-3a i favør av antidemokratiske prosesser uten stortingets støtte i tilslutning til potensielt framtidige svært inngripende tiltak som karantene, isolasjon og nedstenging ovenfor befolkningen ved en ny pandemi.

Dagens kronikk i Nationen av professor i rettsvitenskap Morten Walløe Tvedt skisserer hvordan ordlyden i endringsforslaget av smittevernloven kommer i strid med demokratiske prosesser og i samtidighet setter den norske befolkningen i en sårbar situasjonen ovenfor overnasjonale institusjoner som WHO preget av hemmelighold og tette bånd til farmasøytisk industri.

Det er ingenting i disse forslagene som gjør at Norge blir mindre godt utrustet for en neste pandemi. Det er ikke for sent for Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet å ta inn disse mekanismen. Det er bare å bruke Grunnloven § 76 annet ledd og foreslå disse endringene på vei til andre avstemning om loven i Stortinget.

Loven, slik den er vedtatt første gang nå, stenger for demokratiske beslutningsprosesser og den hindrer demokratisk kontroll.

Når Norge nå legger myndighet til helsebyråkratene passer det som hånd i hanske med reglene som synes å være på vei fra WHO. Der forhandles det i hemmelighet om nye regler. Systemet i International Health Regulation legger allerede opp til at Norge er forpliktet til å gjennomføre det generaldirektøren i WHO alene bestemmer (artikkel 42). 

Morten Walløe Tvedt, Nationen 19.12.23

Hva brast så høyt der i Stortinget mandag kveld?

Tidligere advarsler

Professorene i rettsvitenskap Morten Walløe Tvedt og Hans Petter Graver advarte forrige uke i en kronikk i Aftenposten omkring lovendringsforslaget. Bidraget gir ytterligere innsikt og bakgrunnforståelse i tematikken.

Varsko for demokratiet. Vedtas endring i smittevernloven, gir Stortinget seg selv flere røde kort. 15.12.23

«Svært uklokt og en svekkelse av demokratiet»

Venstre, FRP, Rødt, KRF og Pasientfokus har i dag påpekt sårbarheten befolkningen settes i gjennom lovforslaget og betegner det som en uklok avgjørelse.

Venstre-leder Guri Melby er sterkt kritisk til vedtaket.

– Nå har Stortinget overført til ikke-folkevalgte helsebyråkrater en generell fullmakt til å gjøre noen av de sterkest mulig tenkelige inngrepene i folks liv: Langvarig karantene og isolasjon, sier Melby til NTB.

KrF-leder Olaug Bollestad mener at det alltid er klokt av en regjering å ha Stortinget med, i beslutninger om nedstengning under en pandemi.

– Dette er en svært uklok avgjørelse. Nå er Stortinget, det dempokratisk valgte organet, koplet av i en så grunnleggende sak, sier Bollestad.

Frp, KrF, Rødt og Pasientfokus mener at Stortinget alltid må godkjenne slike tiltak. SV mener det er svært uheldig å innføre lovhjemmelen.

Sylvi Listhaug kaller stortingsvedtaket en svekkelse av demokratiet.

– En grunnleggende forutsetning i det norske demokratiet er at Stortinget skal kunne utøve nødvendig kontroll over regjeringen. Regjeringspartiene og Høyre har i kveld rokket kraftig ved dette prinsippet, sier Listhaug.

Hun viser til at juridiske fagmiljøer har advart mot innstrammingene i loven.

– Jeg er skuffet over at ikke flere i Høyre, et parti som vanligvis sier de er opptatt av å stå opp for folks frihet og at beslutninger skal tas nærmest mulig den det gjelder, sto opp for frihetsprinsippene i kveld, sier Frp-lederen.

VG 18.12.23

Illustrasjon: adobe

enigma

Ytterligere kilder:

Publisert

i

,

av

Vil du gi oss et bidrag? 

Vipps oss i dag på:

139906

Få varsling når vi publiserer artikler

Slå på varslinger for å få med deg våre nyeste artikler. Ønsker du ikke lengre å få varslinger kan du enkelt slå dem av her.

Bli medlem eller støttemedlem

Støtt vår sak ved å tegne et medlemskap eller send oss et bidrag – vi trenger din støtte i vårt videre arbeide.